Nogmaals dreefverlaging?  Ja, nogmaals dreefverlaging.  Op donderdag 7 juni diende ons beroep tegen de dreefverlaging - de bodemprocedure. Samen met Henk Kroese, de penningmeester, ben ik naar de hoorzitting gegaan.

Tijdens deze hoorzitting konden we nogmaals ons standpunt toelichten en vragen om een integrale afweging van onze argumenten. In de bijlagen vindt u ons beroepschrift en onze pleitnota.
Deze spreken voor zich. We hebben ons hard gemaakt voor het behoud van het groen, met name voor de lage nummers van Geerdinkhof en langs de Geerdinkhofweg.
Op een kaart van net voor en net na de dreefverlaging zie je niet de forse ingreep in onze woonomgeving. Je ziet alleen dat een ingetekende weg - de 's Gravendijkdreef - een beetje verschoven is. Bomen staan namelijk niet op deze kaarten; evenals hoogteverschillen. Wij hebben betoogd dat door de afgraving van de dreeflichamen waarvoor ruim 700 bomen moesten verdwijnen, onze woonomgeving structureel aangetast is. En dat - nu de dreef verlaagd en verlegd is - de stroken langs deze nieuwe wegen (vaak meer dan 10 meter breed op alle plankaarten) opnieuw de bestemming groen moeten krijgen.
De rechter doet over 6 weken uitspraak met de mogelijkheid van een verlenging met 6 weken.