Misschien wel het belangrijkste nieuws is dat de rechtbank ons beroep tegen de vrijstellingsprocedure om de dreven te verlagen gehonoreerd heeft. Het besluit is vernietigd en het stadsdeel moet een nieuw besluit nemen met inachtneming van hetgeen in de uitspraak door de rechtbank is opgemerkt. U vindt elders in dit infobulletin het persbericht dat we verstuurd hebben naar aanleiding van de uitspraak. Het bestuur vindt dit een mijlpaal. Natuurlijk wordt de dreef niet weer verhoogd en worden ook al onze bomen niet terug geplant. Maar het stadsdeelbestuur, de ambtenaren en de raadsleden zouden hiervan wel kunnen leren. Bestuurders en ambtenaren hebben niet altijd gelijk, alleen maar omdat het bestuurders en ambtenaren zijn. Bewoners, gemotiveerd, betrokken en deskundig, kunnen de besluitvorming 'verbeteren'.

Helaas, het heeft onze groene omgeving niet geholpen. Toch denk ik dat er nog wat te winnen is. In de eerste plaats omdat het stadsdeel in hoger beroep is gegaan. Blijkbaar hebben we een gevoelige snaar geraakt. De rechtbank heeft geoordeeld dat niet op voorhand aangetoond was dat de luchtkwaliteit er niet op achteruit zou gaan in onze wijk. In feite eenzelfde redenering als waarop de verbreding van de A4 stilgelegd is. U kunt het daarmee eens zijn of niet: feit is dat ook overheden serieus rekening moeten houden met het leefklimaat van de bewoners.
Wat was de reactie van het stadsdeel op deze uitspraak? De bewonersvereniging heeft geen bericht ontvangen. Diverse media, waaronder het Parool, hebben er aandacht aan besteed en uit de daar aangehaalde reacties van het stadsdeelbestuur blijkt dat ze ons - en dus het leefmilieu van de bewoners in het stadsdeel - niet serieus nemen. De reactie in het Parool kan kort samengevat worden tot: even wat nieuwe berekeningen op de achterkant van een sigarenkistje en dan zit het wel goed. De minachting die hier uit spreekt voor de bewoners, spreekt voor zich.

De uitspraak hebben we zowel gestuurd naar onze advocaat als naar het bureau dat ons ondersteunt bij onze "luchtberekenigen", met het verzoek om commentaar. Omdat het stadsdeel in hoger beroep is gegaan bij de Raad van State krijgen we opnieuw de kans om onze bezwaren over het voetlicht te brengen. En misschien helpen de recente uitlatingen dat de raad van State misschien te politiek is samengesteld, ons daarbij.

We hebben de uitspraak ook gestuurd naar de raadsleden. Tot op heden hebben we maar van twee raadsleden een - ondersteunende - reactie gehad. Hoezo vertegenwoordigen raadsleden de burgers? En willen ze door hen wel geïnformeerd worden..

Ik denk dat we met deze uitspraak een betere positie hebben om planschade te claimen. Nee, het is niet het doel van het bestuur om veel geld te incasseren - we willen hier prettig wonen. Maar als een forse schadeclaim het enige is waar het stadsdeel gevoelig voor is, dan zullen we niet nalaten er voor te zorgen dat die schade ook uitgekeerd wordt.