Even ter herinnering – maar het is ingewikkeld. Bij de rechtbank van Amsterdam zijn we vorig jaar in het gelijk gesteld omdat de vrijstellingsprocedure voor het verlagen en verleggen van de dreven in strijd zou zijn met de luchtkwaliteitsnormen. Het gevolg van deze uitspraak is dat het stadsdeel een nieuw besluit had moeten nemen (een nieuwe beslissing op bezwaar, in jargon). Dit heeft het stadsdeel pas gedaan op het moment dat de termijn voor het indienen van stukken bij de Raad van State gesloten was. Het nieuwe besluit was precies hetzelfde als het oude besluit. Alleen daar waar voorheen alleen “verlegging” stond, stond nu “verlaging en verlegging”. En er is even snel een nieuw onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit (“alles is in orde”).

Het stadsdeel is in hoger beroep gegaan bij de Raad van State tegen de uitspraak van de rechtbank, er is een hoorzitting geweest en recentelijk hebben we die uitspraak ontvangen (deze staat op onze website). Op basis van verschillende – deels wettelijke – overwegingen heeft de uitspraak zowel betrekking op het hoger beroep het stadsdeel, als op het nieuwe besluit. Wat zegt de Raad van State?

  • Het stadsdeel is terecht in hoger beroep gegaan.
  • Wij zijn terecht tegen het besluit van het stadsdeel in beroep gegaan (het nieuwe dus).
  • De rechtsgevolgen blijven echter in stand.

De uitspraak is lastig te lezen en te duiden. We hebben onze advocaat gevraagd om ons hierbij te helpen. Waar het volgens ons op neer komt is:

  • het nieuwe besluit van het stadsdeel is genomen nadat het nieuwe besluit Luchtkwaliteit in werking is getreden. En het stadsdeel heeft verzuimd daar rekening mee te houden. Daarom hebben wij gewonnen. Een vormfout zou je kunnen zeggen.
  • echter, de Raad van State heeft ook gekeken wat er gebeurd zou zijn als het nieuwe besluit toegepast zou zijn geweest. En zij concluderen – als wij de uitspraak goed lezen - dat dat geen verschil gemaakt zou hebben

Kortom, het lijkt een pyrrusoverwinning te zijn. Maar zoals gezegd, dit is onze interpretatie van de uitspraak. Mocht u kennis van zaken hebben en uw licht willen laten schijnen over de uitspraak: graag.

Hoe nu verder? Is dit het einde? Wij zijn van mening: nog niet. Want, we hebben ook bezwaar gemaakt in die periode tegen het bestemmingsplan de Nieuwe Bijlmer.