Groenhoven / Gouden Leeuw

Het groengebied dat Gouden Leeuw, Groenhoven en het noordelijk deel van Geerdinkhof verbindt, is vrijdag 13 december vernoemd naar de in 2011 overleden architect Joop van Stigt.

 groenhoven-gouden leeuw van stigt-2

omgeving joop van stigt

Op 4 november 2011 overleed architect professor Joop van Stigt. In ons stadsdeel zijn de complexen Gouden Leeuw en Groenhoven en  een deel van Geerdinkhof van zijn hand. Nog steeds geniet hij onder de bewoners van de complexen een hoog aanzien. Dat leidde er toe dat er in 2012 een initiatief bij bewoners Jan Nijhof en Andrea Jonker ontstond om het heringerichte groengebied tussen de complexen te vernoemen naar Van Stigt (1934-2011). De petitie werd door ruim 300 mensen gesteund. Vorige week heeft het Dagelijks Bestuur dit verzoek gehonoreerd.

Op vrijdag 13 december wordt het naambord op het veld tussen Gouden Leeuw en Groenhoven om 16.00 uur feestelijk onthuld in aanwezigheid van de familie Van Stigt en de portefeuillehouders Urwin Yyent en Emile Jaensch.

Lees meer...

Dinsdag 25 november werd er door SDZO, Waternet, Bureau Stadsruimt en wijkcoƶrdinatie een informatieavond georganiseerd over de watergang en het groot onderhoud GoudenLeeuw -Groenhoven. Doel van de avond was het informeren van de bewoners over de komende projecten rondom GH en GL en het enthousiasmeren van bewoners/afgevaardigden van belangengroepen voor de op te richten klankbordgroep.

Uit onderstaand stuk "Watergang in Torenpark/Torenplas" dat is overgenomen uit de Groenhovenier blijkt dat er nagedacht wordt over de geplande watergang tussen Gouden Leeuw en Groenhoven.