Uit onderstaand stuk "Watergang in Torenpark/Torenplas" dat is overgenomen uit de Groenhovenier blijkt dat er nagedacht wordt over de geplande watergang tussen Gouden Leeuw en Groenhoven.

Deze watergang is in eerste instantie bedoeld voor het beheersen van het grondwaterpeil in onze gebieden en zal daarnaast gebruikt worden voor extra waterberging door een behoorlijk breedte te realiseren. Echter, uit het gesprek met DWR bleek dat de watergang op die plek niet het gewenste effect voor het grondwaterpeil in Geerdinkhof zal hebben. Daarnaast hebben we u eerder bericht over de moeilijkheden - vnl. financieel - die er zijn om de watergang gefinancierd te krijgen, omdat deze niet door het Vernieuwingsgebied loopt. DWR heeft toegezegd een bepaald budget te hebben om de watergang aan te leggen.
In verband met de waterberging hebben we daarom ook bezwaar aangetekend tegen het bouwrijp maken van Grunder (naast bezwaar tegen de bouwprojecten die daar gepland zijn).

Grondwater en waterberging zijn te belangrijke zaken om op een achternamiddag te regelen. Op korte termijn hebben we daarom dringend input nodig om na te denken over een andere manier van grondwaterbeheersing waarbij Geerdinkhof WEL profiteert. Wilt u meedenken, heeft u ideeën, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Donderdag 10 maart had 3G een gesprek met DWR over de grondproblematiek in onze buurten.
DWR deelde ons hun onderzoeksresultaten mede: dat het gebied voldoende potentie heeft om ontwateringmiddelen te realiseren, en dat er voldoende ruimte aanwezig is voor een acceptabele ontwateringsdiepte van 90 cm. Daarbij wordt dan gedacht aan een verbinding tussen de Bijlmerweide-Noord en Grunder in de vorm van een 12 meter brede meanderende watergang met natuurvriendelijke oevers.
Tijdens het gesprek bleek, dat naast een goede doorstroming, daarbij tevens 0,36 ha aan waterberging wordt gerealiseerd. Een kopie van het onderzoeksrapport, alsmede van het programma van eisen, opgesteld vanuit de keur, zullen worden toegezonden. Het stadsdeel is bezig met een inventarisatie van de bomen, die voor een volgende vergadering gereed zal zijn. Tevens zal daarbij dan aanwezig zijn de sector Beheer & Milieu.

We kunnen dus meepraten over de loop van de watergang, hier wat smaller, daar wat breder. wij nodigen u hierbij uit om mee te denken over de waterlopen op Geerdinkhof. Neem hiervoor contact op met één van de bestuursleden.