Op 12 juni hield het Stadsdeel een over het plan Grubbehoeve / Grunder, waarbij de voornemens voor het gebied werden gepresenteerd en er gelegenheid tot het stellen van vragen was. Al gauw werd duidelijk dat voor wat het Stadsdeel betreft de plannen vastliggen en dat er alleen over het plangebied zelf vragen gesteld konden worden en dat de gevolgen voor het gebied aan de andere kant van de dreef niet ter sprake konden komen. Wel bleek een truc toegepast: door het verleggen van de plangrens wordt het plangebied uitgebreid naar de voet van de dreef aan "onze" kant, zodat de dreef ineens binnen het plangebied valt. Dit is natuurlijk onacceptabel omdat op het moment dat "ons" gebied ter sprake komt de dreef allang naar beneden is en er alleen valt te praten over een voldongen feit.
Bovendien hebben de voornemens voor het plangebied rechtstreeks invloed op het gebied aan "onze" kant van de dreef, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een afvoersloot om de waterproblemen in het plangebied te kunnen oplossen. Deze sloot zou dan tussen Gouden Leeuw en Groenhoven door moeten gaan lopen om aan te kunnen sluiten op het water in de Bijlmerweide.
Ook de parkeerproblematiek die ontstaat doordat er veel parkeerplaatsen verloren gaan was een doorn in 't oog van menige vragensteller. U begrijpt dat de aanwezigen op deze avond niet erg vrolijk huiswaards keerden. informatieavond
De op 25 juni kende een goede opkomst (circa 70 bewoners). Naast de vertegenwoordigers van de 3G's en de Boze Bijlmer Boys (actiegroep) hebben vele individuele bewoners ingesproken en heeft een ieder op zijn eigen wijze zijn of haar bezwaren kenbaar gemaakt. (Zie ook pag's 4 en 10) De sfeer in de zaal was strijdbaar en regelmatig was er sprake van irritatie omdat er voortdurend afwijzend of onvolledig op onze vragen werd geantwoord en of gereageerd. De nieuwe projectleider van bureau Ganzenhoef moest ook steeds de hulp inroepen van haar chef omdat zij niet goed wist waar sommige vragen betrekking op hadden. De commissievergadering over dit bestemmingsplan staat gepland voor 11 september a.s. en wij als bestuur, de 3G's en de Boze Bijlmer Boys zullen dan zeker weer van ons laten horen. In de maand augustus kunt u een enquĂȘteformulier tegemoet zien waarin u uw mening kunt geven. De uitslag zal gebruikt worden bij de inspraakprocedure op 11 september a.s.