Zijn we tegen bebouwing aan de overkant van de dreef? Lastige vraag. Ja, we zijn tegen omdat nog steeds niet duidelijk is wat het effect van de verharding aan de andere kant heeft op de waterhuishouding in onze gebieden. En ja, we zijn tegen omdat - daarmee samenhangend - er wel gesproken wordt van extra waterberging in het gebied zelf, maar deze is ongewis en onvoldoende. Ongewis, omdat de geplande watergang doorgetrokken zou moeten worden tussen Gouden Leeuw en
Groenhoven door en daar is nog geen geld voor. Onvoldoende omdat duidelijk is dat de watergang zelf niet voldoende is en dat er dus nog meer waterberging moet komen. En dan vrezen wij voor de Bijlmerweide, ook al staat tot nog toe in alle stukken (maar dat zijn geen juridische documenten) dat er géén extra waterberging in de Bijlmerweide zal komen.
De aanvraag voor het bouwrijp maken is inmiddels gepubliceerd en de termijn voor het indienen van zienswijzen liep tot 20 april. Het bestuur en individuele bewoners hebben zienswijzen ingediend.