Donderdag 10 maart had 3G een gesprek met DWR over de grondproblematiek in onze buurten.
DWR deelde ons hun onderzoeksresultaten mede: dat het gebied voldoende potentie heeft om ontwateringmiddelen te realiseren, en dat er voldoende ruimte aanwezig is voor een acceptabele ontwateringsdiepte van 90 cm. Daarbij wordt dan gedacht aan een verbinding tussen de Bijlmerweide-Noord en Grunder in de vorm van een 12 meter brede meanderende watergang met natuurvriendelijke oevers. Tijdens het gesprek bleek, dat naast een goede doorstroming, daarbij tevens 0,36 ha aan waterberging wordt gerealiseerd. Een kopie van het onderzoeksrapport, alsmede van het programma van eisen, opgesteld vanuit de keur, zullen worden toegezonden.
Het stadsdeel is bezig met een inventarisatie van de bomen, die voor een volgende vergadering gereed zal zijn. Tevens zal daarbij dan aanwezig zijn de sector Beheer & Milieu. We kunnen dus meepraten over de loop van de watergang, hier wat smaller, daar wat breder. wij nodigen u hierbij uit om mee te denken over de waterlopen op Geerdinkhof.