Laag Koningshoef

 

Het Dagelijks Bestuur heeft op woensdag 1 maart 2006 bekend gemaakt dat het ontwerpbestemmingsplan “Laag Koningshoef/Kantershof” vanaf 2 maart 2006 voor een periode van 6 weken ter inzage ligt op de volgende locaties:

  • seniorenwoningen te Koornhorst, Koornhorst 32, op werkdagen geopend van 09.00 -16.00 uur;
  • het Informatiecentrum Amsterdam ZO, Anton de Komplein 150, op werkdagen geopend van 09.00 – 16.00 uur;
  • de openbare bibliotheek Bijlmermeer, Bijlmerplein 93, geopend op maandag van 12.00-17.00 uur, woensdag van 10.00-17.00 uur, donderdag van 12.00-20.00 uur, vrijdag van 14.00-17.00 uur en zaterdag van 11.00-16.00 uur.

Hoe is het met het door de Raad van State niet-goedgekeurde bestemmingsplan verder gegaan? Zoals velen van u ook al gemerkt hebben, konden we de huidige bouw niet stilleggen. Alles wat er nu al gebouwd is of nog wordt gebouwd, gebeurt op basis van art. 19. Deart. 19 procedures zijn gevoerd op basis van het oude bestemmingsplan. We zijn destijds wel gestart met bezwaar aantekenen, maar hebben elke keer dat een volgende stap gezet moest worden de voor en nadelen tegen elkaar afgewogenen uiteindelijkbesloten de bezwaarprocedures te stoppen.Achteraf gezien hadden we deze misschien wel moeten doorzetten, omdat het nu niet alleen meer om de dreefverlaging gaat maar ook om de waterhuishoudingin Laag Koningshoef en ons gebied.

Zowel de inrichting van Koningshof als die van het plangebied Grubbehoeve- Grunder kunnen naar onze mening nadelige gevolgen hebben voor de kwaliteit van onze woonomgeving. Daarom hebben we consequent tegen de - voor ons relevante onderdelen van de - plannen voor Laag Koningshoef bezwaar gemaakt. Momenteel is de laatste fase ingegaan. Onderstaand vindt u een aantal relevante documenten.