Het Dagelijks Bestuur heeft op woensdag 1 maart 2006 bekend gemaakt dat het ontwerpbestemmingsplan “Laag Koningshoef/Kantershof” vanaf 2 maart 2006 voor een periode van 6 weken ter inzage ligt op de volgende locaties:

  • seniorenwoningen te Koornhorst, Koornhorst 32, op werkdagen geopend van 09.00 -16.00 uur;
  • het Informatiecentrum Amsterdam ZO, Anton de Komplein 150, op werkdagen geopend van 09.00 – 16.00 uur;
  • de openbare bibliotheek Bijlmermeer, Bijlmerplein 93, geopend op maandag van 12.00-17.00 uur, woensdag van 10.00-17.00 uur, donderdag van 12.00-20.00 uur, vrijdag van 14.00-17.00 uur en zaterdag van 11.00-16.00 uur.

Het plangebied waar dit ontwerpbestemmingsplan betrekking op heeft is gelegen ten noorden van de Gaasperdammerweg (Rijksweg A9) en ten westen van de Provinciale weg. Het plangebied bestaat uit de eengezinswoningen van Kantershof, de seniorenwoningen Koornhorst, het ten noorden daarvan gelegen scholencomplex en de nieuwbouwwoningen van Laag Koningshoef.

In het ontwerpbestemmingsplan (toelichting en voorschriften) wordt de bestaande situatie vastgelegd. Daarnaast dient het ontwerpbestemmingsplan als een actueel beheerskader voor nieuwe ontwikkelingen, waaronder de vraag naar woninguitbreidingen en tuinuitbreidingen.

Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzage legging schriftelijke zienswijzen indienen over het ontwerpbestemmingsplan. Deze schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de stadsdeelraad Amsterdam-Zuidoost, Postbus 12491, 1100 AL Amsterdam Zuidoost.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan door een ieder desgewenst telefonisch contact worden opgenomen met Bureau Projecten van de sector Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling van stadsdeel Amsterdam-Zuidoost (Mw. L. Slager-Vyent), op de volgende tijdstippen:

  • woensdag 22 maart, tussen 10.00-11.00 uur;
  • woensdag 29 maart, tussen 10.00-11.00 uur;
  • woensdag 5 april, tussen 10.00-11.00 uur;
  • woensdag 12 april, tussen 10.00-11.00 uur.

    U kunt gebruik maken van het algemene nummer van het stadsdeelkantoor, tel. (020)2525000.