Op basis van de diverse aantallen die in diverse plannen ooit zijn genoemd en gegeven de realisatie van het aantal woningen aan de overkant van de dreef, hebben Gouden Leeuw, Groenhoven en Geerdinkhof bij de stadsdeelraad door het indienen van een raadsadres aangegeven dat nut en noodzaak van woningbouw aan onze kant niet meer bestaat. Daarbij was onze insteek dat we het niet eens zijn met het uitgangspunt dat er aan onze kant ca. 130 woningen zouden moeten komen.

Na een discussie in de raad nog voor de verkiezingen, waarin alle partijen aangaven dat er onderhandelingsruimte is, is er nu het officiƫle antwoord van de stadsdeelraad. Nog steeds gaan ze uit van de rekensom waarbij eerst aan onze kant gereserveerd wordt en daarna vastgesteld wat er dan DUS aan de andere kant moet komen. Maar er is ook ruimte dat er minder komt. En als dan staat in het ontwerpbestemmingsplan de Nieuwe Bijlmer dat woningbouw voor de lage nummers van Geerdinkhof "wenselijk" is, dan is er naar onze mening veel ruimte.