De startnotitie is opgesteld door het projectbureau vernieuwing Bijlmermeer en wordt als uitgangspunt door dit projectbureau (lees stadsdeelambtenaren) gebruikt in het overleg met het projectbureau, de projectontwikkelaars en de bewonersverenigingen.