We zijn een aantal gesprekken verder met het projectbureau. Op 7 september hebben we weer een overleg waarop zowel de plannen van het projectbureau als onze plannen besproken worden aan de hand van twee maquettes. Deze maquettes zijn gebaseerd op een tweetal plannen waarbij de voorgestelde bebouwing verder uitgewerkt zou gaan worden met fietspaden, ontsluitingswegen, welk groen kan blijven staan en welk groen niet, hoeveel woningen, etc.etc.

In de aanloop naar de nu twee voorliggende plannen heeft het projectbureau het idee van een stadsstraat vlot laten vallen - dat hoefde niet meer. Deze variant kent bebouwing voor de garages van Gouden Leeuw en Groenhoven (gedacht wordt aan drive-in woningen), een toren bij Garstkamp voor ca. 60-80 woningen en bebouwing voor de scholen en de lage nummers van Geerdinkhof (kavels van ca. 200 m2).

In overleg met Gouden Leeuw en Groenhoven is een schets gemaakt door Jan Kapsenberg.

Deze variant kent geen bebouwing voor de garages van Gouden Leeuw en Groenhoven, een wat speelsere bebouwing ter vervanging van de toren voor bij de Garstkamp, kavels voor de scholen en een torentje bij de brug naar Kantershof. De ruimte tussen de bebouwing bij de scholen en het torentje willen we landschappelijk inrichten: een plantsoentje met water bijvoorbeeld.
De bewoners van de lage nummers hadden ons eerder laten weten dat zij geen bebouwing voor hun huizen wilden, maar dat ze eventueel mee willen denken over een torentje als een soort van spiegeling van de toren die waarschijnlijk aan de andere kant van de brug naar Kantershof gebouwd gaat worden.
Daarna heeft Groenhoven zelfstandig het voorstel van Jan Kapsenberg verder uitgewerkt waarbij er geen bebouwing voor Groenhoven en Gouden Leeuw komt; maar alle bebouwing voor de lage nummers van Geerdinkhof en de school is ingetekend. Zie de onderstaande maquette. Ten opzichte van het voorstel van het projectbureau gaat het om ongeveer hetzelfde aantal woningen, maar worden de kavels "verstrooid" neergelegd - de gele blokjes. Dit nieuwe voorstel van Groenhoven is voorgelegd aan zowel de ALV van Gouden Leeuw als van Groenhoven, die beide het plan hebben aangenomen als basis voor verdere gesprekken met het projectbureau. Op een officieuze website van Gouden Leeuw staat de begeleidende tekst voor hun ALV waarin Geerdinkhof koudwatervrees wordt verweten. Dit heeft het bestuur in het laatste 3G-overleg niet geaccepteerd. Het bestuur heeft inmiddels besloten tot een quick scan van het gebied, uitgevoerd door een door ons aangetrokken deskundige. Uit de politiek hebben we vernomen dat:

  • volgens de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening er geen woningen voor de lage nummers hoeven te komen, en dat
  • het voor de exploitatie van Grunder niet nodig is dat hier dure huizen worden gebouwd.
  • De projectontwikkelaar wil graag "pareltjes" bouwen: kavels van ca. 200m2 waar de mensen voor in de rij gaan staan.

Zoals u zich misschien herinnert, stond in de startnotitie van het projectbureau dat wij onze achterban zouden raadplegen. Gegeven de datum voor het volgende overleg, beginnen we bij de GG Alert Groep. Dat doen we bewust zonder u al onze argumenten mee te geven.

We zouden van u graag feedback willen hebben op al deze voorstellen. Wat spreekt u aan? Waar ziet u problemen? waar zou het bestuur op in moeten zetten? etc.etc. Reply of stuur uw mening naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.