De informele inloop informatiebijeenkomst over de bebouwing aan de noordzijde van de Bijlmerdreef (dus voor Groenhoven en Gouden Leeuw) en aan de oostzijde van de 's Gravendijkdreef (dus voor de Garstkamp, de scholen en de lage nummers van Geerdinkhof) is geweest op zaterdagmiddag 13 januari in het CEC-gebouw. Naast een presentatie door het stadsdeel en Gouden Leeuw en Groenhoven heeft het bestuur van Geerdinkhof haar visie gepresenteerd.