Onderdeel van het bestemmingsplan de Nieuwe Bijlmer zijn, zoals gezegd, de gebieden ten noorden en oosten van onze dreven. Deze moeten een invulling krijgen. Daar waar in het bestemmingsplan dNB de contouren vastgelegd worden, worden in een SPvE deze contouren ingevuld. Voor alle duidelijkheid: een SPvE is geen juridisch document. Dat betekent dat er wel een afspraak gemaakt wordt over de gewenst invulling, maar als er iemand komt die binnen de grenzen van het bestemmingsplan een andere invulling aan het gebied wil gegeven, dan kan dat.

U heeft allemaal de kleurenfolder gehad waarin twee SPvE's gepresenteerd worden: de eerste, Clsuters in het Groen is opgesteld door het stadsdeel. De tweede, Garstkamphoek, door de bewoners van Gouden Leeuw en Groenhoven (zie het archief).

Op donderdagavond 29 mei as., 's avonds vanaf 20.00 uur, vergadert de commissie Ruimtelijke Ordening van het stadsdeel over de concept-raadsvoordracht. In dit document geeft het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel haar visie op de beide SPvE's, onderbouwt ze deze en doet ze aanbevelingen. Deze commissie bereidt het besluit voor dat daarna in de raadsvergadering door alle raadsleden besproken wordt en waarna een besluit genomen wordt.

Dit is de eerste keer dat raadsleden - de stadsdeelraad beslist in haar vergadering van juni - over de voorgestelde plannen met elkaar discussieert. Dit is ook de eerste keer dat u in discussie kan gaan met de raadsleden. Toegegeven, discussie is misschien een wat groot woord, maar het is mogelijk om in te spreken, dus uw mening uiteen te zetten, en de raadsleden hebben dan de mogelijkheid om vragen te stellen.

We willen u daarom oproepen om:

- Op die donderdagavond aanwezig te zijn in de raadszaal aan het Anton de Komplein. U steunt daarmee het bestuur en laat zien dat u om uw woonomgeving geeft. Bij eerdere informatiebijeen-komsten zijn veel bewoners geweest en hebben zij hun mening naar voren gebracht.

- Gebruik te maken van uw recht om uw mening naar voren te brengen. U kunt zich tot een dag van tevoren aanmelden bij het secretariaat ROVB als inspreker. (mw C. Hordijk (tel: 020 2525023) of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Het is gebruikelijk dat u dan 2 à 3 minuten de tijd krijgt om uw standpunten naar voren te brengen. In het verleden is het zo geweest dat, door het grote aantal insprekers, een commissievergadering over verschillende avonden uitgesmeerd moest worden. Dat vinden raadsleden niet leuk, en dat kost u meer avonden. Dat klopt. En natuurlijk kunt u ook betogen dat dit alleen maar tijdrekken is en dat het "toch niets uitmaakt". Hopelijk klopt dat - in ieder geval deze keer - niet. Desalniettemin: u heeft het recht om uw mening in een commissievergadering naar voren te brengen. Wat ons betreft: doen dus.

- Omdat elke inspreken maar ca. 2 a 3 minuten krijgt om standpunten naar voren te brengen en omdat het bestuur vaak niet aan 2 a 3 minuten genoeg heeft, hebben we ook hier hulp nodig. Wilt u een onderdeel van de inspreektekst van het bestuur naar voren brengen, meldt u dan aan bij de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zogauw de tekst af is, zullen we die verdelen onder de beschikbare insprekers.