We hebben ons beroep tegen de mogelijkheid om te bouwen bij de lage nummers van Geerdinkhof en bij de school ingediend bij de Raad van State. En we hebben inmiddels de reactie van het stadsdeel ont vangen die we op dit moment be stu deren om in te kunnen schatten of we hulp van een advocaat nodig hebben. Zoals we u eerder hebben gemeld, zijn we tevens bezig met het starten van een planschade procedure. In het kort behelst deze procedure dat individuele bewoners het stadsdeel aansprakelijk stellen voor de waardedaling van hun wo ningen door de mogelijke verande ringen in de omgeving. Het is dus niet noodzakelijk dát er daadwerke lijk gebouwd gaat worden; het sim pele feit dat het mogelijk gemaakt wordt in het bestemmingsplan dat er gebouwd zou kunnen gaan wor den (ja, ja, de crisis!), is voldoende om planschade aan te tonen.
Mocht u ervaring hebben op dit ge bied en bereid zijn om ons van ad vies te dienen: graag. Een mail naar de vice-voorzitter is voldoende (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). En mocht u geabonneerd zijn op de Geldgids van de Consumentenbond: in het nummer van oktober/november stond een artikel over het clai men van planschade.