Zoals we in het vorig Infobulletin vermeldden, wilde een afvaardiging van de commissie ROVB (Ruimtelijke ordening, veiligheid & beheer) met enkele bewoners/vertegenwoordigers van Garstkamp, Geerdinkhof, de school Samenspel en Nieuw Grunder om de tafel gaan zitten om na te gaan of ons raadsadres in de raadsvergadering op 8 november jl. wel voldoende behandeld is. Op 21 februari jl. waren we te gast bij de raadscommissie.

Alle partijen waren aanwezig, behalve de PvdA. Jammer, want dat is de partij die steeds het grootste gewicht in de schaal legt en die in onze ogen dus als eerste aanspreekbaar zou moeten zijn voor de gedupeerde bewoners. We hebben desondanks met de commissieleden gesproken over het feit dat het stadsdeel niet luistert naar zijn bewoners. Dat er in zekere zin sprake is van ┬┤dubbele erfpacht┬┤: toentertijd is de hoogte van de erfpacht mede bepaald op grond van het feit dat Geerdinkhof rondom in het groen lag. Nu de westkant wordt bebouwd door inrichting van de vrije kavels is onze erfpachtcanon te hoog geworden. De vrije kavels aan de westkant worden ook in erfpacht uitgegeven, formeel dus voor de eerste keer, maar qua hoogte van de erfpacht voor de tweede keer. Daarom gaan we planschade claimen. We hebben ook gevraagd niet eerder met de bouw te beginnen totdat 70% van de vrije kavels definitief in erfpacht is uitgegeven. Eveneens hebben we dringend verzocht erop toe te zien dat de bouwtijd daadwerkelijk beperkt blijft tot de gepubliceerde termijn van drie jaar na aanbieding van het erfpachtcontract, om langdurige bouwellende voor de omwonenden te beperken.


In de stukken van het stadsdeel, maar ook die van de provincie, missen we de constatering dat de Bijlmerweide deel is van de EHS (Ecologische HoofdStructuur) en de daaruit voortvloeiende plichten. Dit hebben we ook gemerkt tijdens de zitting op 29 en 30 november jl. over de procedures rond de trajectwijziging en /verbreding van de snelwegen A6 en A9. Wij willen nu eens voorgoed en altijd benadrukt hebben, zwart op wit, dat de Bijlmerweide inderdaad deel is van de EHS. Daartoe hebben wij een nieuw raadsadres gestuurd aan ons stadsdeelraad. Dit raadsadres is op 31 januari jl. onderdeel geweest van de raadsvergadering. Wij wachten de reactie van het stadsdeel af.