Op zaterdag 8 oktober jl. was het zover. Wijkwethouder Emile Jaensch zou om 11.00 uur het bord onthullen met daarop vermeld dat er 15 vrije kavels 'te koop' waren. (Ze zijn helemaal niet te koop, maar worden uitsluitend in erfpacht uitgegeven.)

nozijde actie droomzoneWij als bestuur en ook enkele actieve bewoners waren hierbij alternatief aanwezig met een eigen partytentje en een spandoek. Het partytentje viel natuurlijk in het niets vergeleken met de twee grote ronde circustenten die het stadsdeel had opgericht (met complete houten vloeren, tafeltjes en stoeltjes met promotiemateriaal, koffie, thee en frisdranken). En vergeet de twee bewakers niet! (Waarom waren die erbij?) Maar regelmatig kwamen de belangstellenden/aspirant-kopers ook bij ons kijken en wij hadden natuurlijk ook promotiemateriaal, namelijk om niet hier te kopen. En ons spandoek was een groot succes, want ondanks de regenbuien konden we het spandoek 'Droomzone = nachtmerrie' gedurende drie uur overeind houden. Zodanig dat de automobilisten die langsreden inhielden om te kijken wat er op het spandoek te lezen stond. We hadden ook AT-5 uitgenodigd en die was er prompt om elf uur, maar de wethouder kwam pas tegen twaalf uur. En daar kon AT-5 niet op wachten. Wij wel, we hadden het gevoel dat onze actie, publicitair gezien, redelijk succesvol was. En de aspirant-kopers zijn gewaarschuwd... Overigens staat het spandoek nu alweer een poosje verankerd in de tuin van een van de aanstaande gedupeerden.