De Droomzone achter de lage nummers van Geerdinkhof wordt gerealiseerd, de tuinen van de vrijstaande droomwoningen zijn ommuurd en tussen de tuinen van de 'lage-nummerianen' en de 'dromers' is een pad aangelegd, althans ten dele.

nozijde droomzoned

Twee zaken spelen nog een rol en dat kan nog een tijdje duren: het pad sluit niet aan op het voetpad langs de Geerdinkhofweg en het pad wordt niet afsluitbaar. Of toch? Bij het aanleggen van het pad werd het langs de achterkant van de Droomzone doorgetrokken naar de Geerdinkhofweg. Korte tijd later was het weer verdwenen omdat met de 'dromers' afgesproken was dat er geen voetpad direct langs hun perceel zou lopen. Wij, bewoners van nummer 17, hebben bij het projectbureau aangekaart een verbinding te willen naar de Geerdinkhofweg: korte route, schone voeten. Er was bereidheid een alternatief pad aan te leggen als ook de bewoners van de nummers 15 en 16 hiermee zouden instemmen. 'Wilt u dat met uw buren overleggen', was het verzoek. Eén instemmer en één aarzelaar. De aarzelaar vreesde een doorgaand pad met ook ongewenste gebruikers.

nozijde tuinpadAfsluitbaar pad
Geen probleem, sluit het pad dan af. Want, alweer geruime tijd geleden werden wij, bewoners van de lage nummers, bij het projectbureau uitgenodigd om te praten over een eventuele afsluitbaarheid. De opkomst was gering. Wij waren de enigen en hadden onze gedachten nog niet opgemaakt. Het kan vriezen, het kan dooien. Inmiddels heeft een van de andere bewoners bij het projectbureau aangegeven een afsluitbaar pad te willen. Maar de bestuurders hebben reeds anders besloten. Het wordt een openbaar toegankelijk pad. Als echter álle betrokken bewoners een afsluitbaar pad willen, dan zijn de bestuurders bereid daaraan tegemoet te komen! Maar met een flinke adder onder het gras. Citaat uit de mail van het projectbureau: 'Om het achterpad af te kunnen sluiten moeten alle bewoners, van wie de tuinen grenzen aan het achterpad, hiermee instemmen. Als dat het geval is, is het stadsdeel bereid om mee te werken aan het afsluiten van het pad door het terrein (achterpad) in erfpacht uit te geven. Hiervoor kunt u gezamenlijk met de bewoners van Geerdinkhof 17,18, 19 en 20 een schriftelijk verzoek indienen bij het stadsdeel.'

Niet alleen de Droomzone is een nachtmerrie, ook van dit paadje wordt een probleempad gemaakt. En er is ook al cement op geknoeid. Bah!