In plaats van bouwen blijft het voorlopig alleen nog bij dromen, bij de kavels ten noorden van de Geerdinkhofweg. En ook aan de zuidelijke kant, bij de lage nummers, hebben we tot nu toe slechts op twee van de acht kavels bouwactiviteiten kunnen waarnemen die 'ergens' toe hebben geleid. Wat hier de initiatieven belemmert, is niet geheel duidelijk, al zullen ook hypotheekproblemen een rol spelen waardoor er niets van de grond komt, behalve de twee 'hoekwoningen'.

nozijde droomzone-6

Nog veel verder af van feitelijk bouwen staat de noordelijke kant erbij, voor de school. Sinds de brief die het stadsdeel op 26 juli 2013 aan de bewoners van Geerdinkhof stuurde, is er weinig vooruitgang geboekt. Toen waren er nog acht kavels beschikbaar en dat is in december nog steeds zo... (Het wervingsbord, dat inmiddels een stuk minder prominent geplaatst is, spreekt alvast van zes beschikbare kavels...). Is hier nu de economische crisis de hoofdschuldige, of is de gekozen plek toch minder dromerig dan het stadsdeel had aangenomen (Elders in de stad gingen de kavels toch een stuk vlotter weg, en tegen veel hogere prijzen...)? Op de discussie daarover wil ik nu maar niet meer ingaan. Feit is dat de andere aanpak in de werving, die in juli werd aangekondigd, ook nog steeds niet van start is gegaan. Waarom gaat dat zo langzaam allemaal?

Wervingsbrochure
Volgens de laatste informatie van het stadsdeel (medio december) komt er half januari 2014 een brochure, waarmee men de boer op gaat. Een in de arm genomen architect biedt dan de kavels aan in combinatie met een basisontwerp voor een vrijekavelwoning. In overleg met de architect kan de toekomstige eigenaar dan naar eigen keuze in het basisontwerp een aantal uitbreidingen laten aanbrengen. Met zo'n combi-aanbod (kavel + kast) worden dus ook de wat minder 'vrij denkende' aspirant-huizenbezitters een handje geholpen... hiermee moeten nu mensen over de streep getrokken worden. Omdat de wervingsbrochure nog niet definitief is, kunnen we helaas nog niet laten zien hoe zo'n basisontwerp er dan uitziet. Wel werd ons vanuit het projectbureau verzekerd dat dezelfde randvoorwaarden van kracht blijven die voor het gehele project golden en gelden.

Ondertussen wordt wel vastgehouden aan de overeengekomen einddatum: eind 2015 moet alles verrezen zijn. Inmiddels is er van de oorspronkelijke termijn van drie jaar dus al één verstreken. En wat als...?