Het inmiddels in uitvoering zijnde Uitwerkingsplan Noordoostzone Nieuw-Grunder, en dan met name de realisatie van de zogenoemde Droomzone, heeft grote consequenties voor de lage nummers van Geerdinkhof.

nozijde droomzone-2

Uitzichtschade, beperking daglichttoetreding, geluidshinder, privacyverlies, minder groen, verminderde veiligheid en dergelijke, het zijn enkele van de negatieve effecten. Hierdoor verminderen de huizen ook in waarde. Een deel van de bewoners woont er te kort om een claim te kunnen indienen, een ander deel heeft geen zin in de sores. Uiteindelijk hebben vijf bewoners besloten een claim in te dienen in verband met de schade die zij door het bestemmings-/uitwerkingsplan ondervinden.

Gezamenlijk hebben zij besloten een opdracht tot het opstellen van een schaderapport aan te besteden bij Tania Vastgoed, in samenwerking met Van Velze & Co. Bij de totstandkoming van de vijf rapporten heeft ook in ruime mate samenspraak met enkele vertegenwoordigers van het bestuur van de bewonersvereniging, bewoners en opdrachtnemer plaats gevonden. In lijn met een eerder genomen besluit van een algemene ledenvergadering draagt de bewonersvereniging bij in de kosten. De betrokken bewoners hebben ieder hun planschadeclaim op 4 november jl. ingediend.