nozijde droomzone-7

Van de 15 kavels van de Droomzone zijn de volgende kavels ingeschreven bij het kadaster:

8 – het huis op de hoek
10 en 11 – dubbelkavel, één eigenaar
12 en 13 – dubbelkavel, één eigenaar
15 – het grijze huis

Voor alle andere kavels zijn geen erfpachtcontracten afgesloten.