Vereniging

Vereniging Groot Geerdinkhof... Waarom zou ik daar lid van worden?

Hebt u dat ook wel eens, dat uw buurvrouw/man u dit vraagt? U, als lid van onze vereniging, bent natuurlijk trots op deze club met al haar activiteiten.
Maar dan komen de argumenten: ik word geen lid, omdat Geerdinkhof:

  • een rustige, nette buurt is, zonder vandalisme, zoals graffiti, kromme lantaarnpalen, vernielde brievenbussen et cetera,
  • met voldoende parkeerplaatsen, geen verzakte grond, overal ruime beplanting,
  • met een goede verlichting, bijna nooit uitgevallen lantaarnpalen,
  • zonder overvallen, diefstallen en inbraken.

Dus, wáárom zou ik dan nog lid moeten worden?

Nou, wellicht hierom:

  • Geerdinkhof is en blijft een nette buurt omdat betrokkenheid bij de buurt begint en eindigt met betrokken bewoners. Daar staat de bewonersvereniging voor.
  • De bewonersvereniging reageert op verstoringen en voorkomt verloedering.
  • De bewonersvereniging is actief en waakzaam op het behoud van het groene karakter van onze buurt.
  • De bewonersvereniging staat voor optimale leefbaarheid, onderhoudt intensief contact met de politie en organiseert preventieacties.
  • De bewonersvereniging bevordert het onderlinge contact, bijvoorbeeld met burenborrels.

Ik durf te stellen dat zonder de bewonersvereniging Geerdinkhof een minder fijne buurt zou zijn om in te wonen. Dus meldt u aan als lid. De contributie bedraagt € 15 per jaar, u zult er geen spijt van hebben. Aanmelden kan bij de penningmeester of via dit formulier.

Antoine Heideveld, voorzitter

Op 23 september j.l. werd in de Garstkamp een algemene ledenvergadering (ALV) gehouden van de Vereniging van Huiseigenaren Groot Geerdinkhof. Er werden twee nieuwe bestuursleden gekozen en vanaf dat moment kon het bestuur een nieuwe start maken. In dit verkorte verslag, op basis van de voorlopige vergadernotulen, schetsen we in grote lijnen wat er werd gezegd en wat er werd besloten.
ledenvergadering 2014-3

De algemene ledenvergadering van 27 mei was een vervolg op de eerste ALV van dit jaar, die op 8 april jl. plaatsvond. Op die avond traden drie van de zes bestuursleden af, waarbij hun verklaring werd voorgelezen. Na een korte bespreking van de ontstane situatie tussen bestuur en leden werd deze vergadering geschorst. De overige onderwerpen voor deze avond werden besproken op de tweede ALV van dit jaar, afgelopen 27 mei. Ook de verkiezing van nieuwe bestuursleden moest toen plaatsvinden.
Omdat het aftreden van de drie bestuursleden voor een deel te maken had met communicatieproblemen binnen het gehele bestuur, is ook voor deze tweede ALV een technisch voorzitter, dit keer van buiten Geerdinkhof, gevraagd de avond te leiden. Hierdoor hadden de zittende bestuursleden de vrijheid volop mee te discussiëren over de onderwerpen die naar voren zouden komen.

Moeten bewoners van de droomzone lid kunnen worden van de Vereniging Groot Geerdinkhof? Of is het simpele feit dat ze aan de
's-Gravendijkdreef wonen reden genoeg om daartegen te zijn? En hoe denken de bewoners van de lage nummers hierover?
hoe groot is geerdinkhof

Verslag van de 41e ledenvergadering van Groot Geerdinkhof, vereniging van huiseigenaren

ledenvergadering 2014-1

{jb_mail}De heer Paul G. van Oyen verzocht de redeactie de onderstaande brief te publiceren. De brief zal als inkomend stuk op de agenda geplaatst worden van de eerstvolgende (extra) ALV van 27 mei a.s.{/jb_mail}

De vergadering werd gehouden op 2 april 2013, in basisschool Samenspel. Aanwezig waren 26 leden en circa 5 medebewoners (per huis is er één bewoner lid). Aanwezige bestuursleden waren: Henk Kroese, voorzitter; Just Guicherit, vice-voorzitter; Angela Prosec, secretaris; Carine Geysen, penningmeester; Dick Norg, Yolanda Grift en Karin Moor, algemene bestuursleden.

ledenvergadering 2013-2

De vergadering werd gehouden op 3 april 2012 in basisschool Samenspel. Aanwezig waren bestuursleden Kroes, Grift, Gheysen, Guicherit, Kunst en Prosec, 26 verenigingsleden en er waren 15 machtigingen om te mogen stemmen namens afwezigen.

Verslag van de 38e ledenvergadering van het algemeen bestuur van Groot Geerdinkhof, vereniging van huiseigenaren, gehouden in de Montessorischool op 12 april 2011.

Verslag van de 37e ledenvergadering van het algemeen bestuur van Groot Geerdinkhof, vereniging van huiseigenaren, gehouden in de Montessorischool op 6 april 2010.

Verslag van de 35e ledenvergadering van het algemeen bestuur van Groot Geerdinkhof, vereniging van huiseigenaren, gehouden in de Montessorischool op 8 april 2008.

Verslag van de 34e ledenvergadering van het algemeen bestuur van Groot Geerdinkhof, vereniging van huiseigenaren, gehouden in De Santenkraam op 3 april 2007.

Verslag van de 32e ledenvergadering van het algemeen bestuur van Groot Geerdinkhof, vereniging van huiseigenaren, gehouden in De Santenkraam op 4 april 2005.

Conceptverslag van de 31e ledenvergadering van Groot Geerdinkhof, vereniging van huiseigenaren, gehouden op woensdag 31 maart 2004 in de Montessorischool.