Verslag van de 34e ledenvergadering van het algemeen bestuur van Groot Geerdinkhof, vereniging van huiseigenaren, gehouden in De Santenkraam op 3 april 2007.

Misschien vraag u zich af waarom we de ALV in een school houden en niet in de Garstkamp. Het bestuur is van mening dat onze burenborrels weliswaar het beste in de Garskamp plaats kunnen vinden (mits de recreatieruimte beschikbaar is) maar dat de ALV in een van de scholen gehouden moet worden. De vergoeding die we de school hiervoor nl. geven, is een aanvulling op het vrij te besteden budget van de school. En dan zijn we best bereid om de catering zelf te organiseren.

Helaas viel de opkomst wat tegen. Of dit nu komt doordat we – eindelijk – op tijd, conform onze statuten, de uitnodiging verstuurd hadden (dus u was de datum van de vergadering al lang vergeten) of dat de meesten van u van mening waren dat het goed gaat met onze wijk en dat het bestuur goed functioneert: we weten het niet. Desalniettemin hebben de aanwezigen (waarvan 25 stemgerechtigde bewoners) het bestuur stevig tegengas geboden en onze taken voor het lopende jaar netjes afgebakend. Het officiële verslag van de vergadering volgt zogauw de notulencommissie dit heeft goedgekeurd. Hier volgt een impressie. Waar hebben we het dus over gehad? Laten we de agenda niet volgen maar de aangekaarte problemen even doornemen – in willekeurige volgorde -.

1 De buslijnen zijn veranderd waardoor het nu niet meer mogelijk is om rechtstreeks naar Diemen Zuid te gaan. Wel weer naar Duivendrecht en Station Bijlmer. We zullen dit aankaarten bij het Stadsdeel en de Centrale Stad.

2 Het SpvE voor de NO-zijden van de dreven wordt eind mei in de klankbordgroep bespoken en daarna in de stadsdeelraad. Het bestuur maakt deel uit van deze klankbordgroep. Geopperd is om de nieuwe bewoners van de woningen die langs de 's Gravendijkdreef komen te wonen te betrekken bij onze strijd om het groen bij de lage nummers te behouden.

3 Naar aanleiding van de vele graffiti in onze wijk – waar onze penningmeester moedeloos van wordt – hebben twee bewoners aangeboden langs de deuren te gaan om de bewoners op de hoogte te brengen van de mogelijkheden met betrekking tot het reinigen van de bekladde muren. Inmiddels is dat gebeurd en worden alle muren schoongemaakt. Daar aansluitend is gesproken over het direct beplanten van "schone" muren. Dit blijft een doorlopend actiepunt van het bestuur.

4 Het bestuur gaat achter de metrobakken aan. Op dit moment hebben we 1. ondergrondse metro's voor papier en glas aan het begin van de wijk, 2. bovengrondse bakken voor papier en glas bij het transformatiehuisjes, en 3. staan er bakken bij de Garstkamp (niet direct zichtbaar vanaf de Geerdinkhofweg). De meningen waren verdeeld over het aantal bakken dat noodzakelijk voor onze wijk is. De bakken bij het transformatiehuisje zijn onderdeel van een piloot. Het bestuur zal op korte termijn informeren naar de evaluatie van deze pilot en de follow-up hiervan.

5 Naar aanleiding van de constatering dat de rood-witte borden als je onze wijk uitrijdt de 's Gravendijkdreef het uizicht belemmert is er een initiatief ontstaan om dit op te lossen. U heeft kunnen constateren dat dit inmiddels is gelukt.

6 Tevens is er opgemerkt dat het laatste stuk van de berm aan het eind van de inrit van onze wijk, dus ter hoogte van de telefooncel, eigenlijk nog niet ingericht is. Het bestuur zal hier actie op ondernemen.

7 Een nieuwe commissie Jeugd kan opgericht worden, mits eerst onderzocht wordt wat de doelgroep van deze commissie is en waar zij behoefte aan hebben.

8 Daarnaast is er een nieuw initiatief geweest voor de heroprichting van een commissie Leefbaarheid. Geconstateerd werd dat er al veel aan leefbaarheid gebeurd door het bestuur (parkeren, verkeer, groen, graffiti, etc.) We wachten even de initiatieven af, maar we kunnen altijd hulp gebruiken.

9 De penningmeester houdt de ontwikkelingen rond parkeren in onze wijk scherp in de gaten. Momenteel stelt het stadsdeel een nieuwe parkeernota op.

10 De commissie Bijlmerweide gaat samen met een bewoner achter de status van de provinciale weg aan. De aanwezigen opperden dat Diemen deze provinicale weg wil gaan verbreden.

11. Naar aanleiding van een per e-mail ingediende vraag over de geluidsnormen voor festivals (Kwakoe, Black and White Dance, etc.) heeft het bestuur toegezegd om de bestaande regelgeving op te vragen en te publiceren in het Infobulletin.

12. De nieuwe criminaliteitscijfers zijn gepresenteerd.

13. WOZ-waarden