Verslag van de 35e ledenvergadering van het algemeen bestuur van Groot Geerdinkhof, vereniging van huiseigenaren, gehouden in de Montessorischool op 8 april 2008.

Er waren achtentwintig (stemgerechtigde) bewoners afgekomen op de agenda. Een wat teleurstellende opkomst, maar inmiddels weten we wel, als weinig schokkends onze wijk en ons welzijn schaad dan kunnen er wat minder bitterballen in het vet.
De financiële situatie van de vereniging is enigszins rooskleurig, hoewel we altijd wel beducht zijn op financiële aderlatingen als we weer eens in het verweer moeten komen.
Kortom, het batige saldo van de afgelopen regeerperiode kan weer worden toegevoegd aan de algemene reserve.
Bij het missen van een secretaris was er geen bestuurlijk verslag gemaakt, maar dat kunnen we volgend jaar weer inhalen want er is eindelijk weer een secretaris. De heer Jan Niemeijer gaat het secretariaat doen. Daarnaast werd de heer Peter Vianden herkozen in het bestuur als vicevoorzitter.

Een paar spannende zaken stonden op de agenda.

De voorzitter, mevrouw Yolanda Grift, deed verslag. Belangrijk zijn de nog lopende Hoger Beroepsprocedure bij de Hoge Raad inzake de dreefverlaging. Daarnaast bedreigt onze buurt natuurlijk nog de mogelijkheid van bebouwing langs de dreef aan onze kant. Maar als u het stukje van DE BIJL leest in dit nummer, dan mag er misschien nog hoop zijn. De Parkeernota baart ons niet al teveel zorgen, voorlopig geen parkeermeters of rekening rijden aan het Geerdinkhof. Aan de orde kwam nog de herziening van de clusterplaatsen voor de vuilophaal. Het struikelblok aan de noordwest-zijde van de Geerdinkhof heeft uitgebreid aandacht gekregen en het besluit is voorlopig dat de situatie blijft gehandhaafd zoals die nu is. Daarnaast vraagt het bestemmingsplan De Nieuwe Bijlmer natuurlijk onze aandacht. Als er één document is waarin de bedreiging voor onze buurt en ons welzijn wordt vastgelegd dan is het dit bestemmingsplan. Er wordt getwijfeld of we in Hoger Beroep moeten gaan.

Ook de WOZ krijgt weer haar aandacht. Gebleken is dat de WOZ-waarde gemiddeld met 13% is gestegen terwijl de waarde van de woningen niet zijn gestegen. Maak bezwaar!! Het bezwaar kan te zijner tijd altijd nog worden ingetrokken als de argumentatie en onderbouwing lastig word. Het luchtige intermezzo was een korte impressie van de, wederom geslaagde, GarageSale en bijna afsluitend kwam er nog een stukje criminaliteit.. Er wordt dringend verzocht van alle vormen van criminaliteit melding te doen, hetzij bij de politie hetzij bij de bekende meldpunten in de buurt (zie kader achterin).

Afsluitend werd er weer een gezellig drankje geschonken. De catering was in handen van onze onvolprezen assistente Cheryl. Heerlijke koffie, te veel drank en teveel lekkere hapjes! Super, Cheryl!! Achtentwintig tevreden Geerdinkhofbewoners keerden laat in de avond weer huiswaarts.