{jb_mail}De heer Paul G. van Oyen verzocht de redeactie de onderstaande brief te publiceren. De brief zal als inkomend stuk op de agenda geplaatst worden van de eerstvolgende (extra) ALV van 27 mei a.s.{/jb_mail}

Geacht bestuur,
Uit de wandelgangen en de wandelpaden in en rond Groot Geerdinkhof verneem ik dat drie bestuursleden uit het bestuur zijn gestapt. Ik begrijp ook dat zij relatief nieuw zijn in uw bestuur. De 'oude' bestuurleden blijven achter om de vereniging te blijven besturen en te vertegenwoordigen. Als de helft van de bestuursleden uit het bestuur stapt, terwijl zij nog niet zo lang geleden zijn toegetreden tot het bestuur, is er kennelijk sprake van een diepe vertrouwensbreuk die waarschijnlijk terug te leiden valt tot fundamentele verschillen van inzicht over het reilen en zeilen van de vereniging en over de manier waarop men in het bestuur met elkaar omgaat. In ieder geval moeten de spanningen hoog zijn opgelopen. Als dit zo is, kan ik mij niet voorstellen dat de overgebleven bestuursleden dit ernstige signaal kennelijk niet ter harte willen nemen en niet hebben voorgesteld dat het hele bestuur in dit geval aftreedt en alleen nog de lopende zaken behandelt om zo snel mogelijk de leden van de vereniging in staat te stellen een nieuw bestuur te kiezen. Ik kan mij niet voorstellen dat het 'hangen aan het pluche' de beweegreden kan zijn om bij het opstappen van de helft van het bestuur te doen alsof er 'niets aan de hand is' en gewoon door te gaan.

Overigens moet het mij van het hart dat ik in verbijstering uit de Geerdinkhof infokrant vernam dat de nieuwe bewoners van de twee nieuwe huizen aan de 's Gravelanddreef ('droomzone') niet tot de vereniging kunnen toetreden omdat zij buiten het gebied van de Geerdinkhof zouden vallen. Dit komt op mij als volstrekt onredelijk en irrelevant over. Ik doe een uitdrukkelijk beroep op het bestuur om deze nieuwe bewoners alsnog uit te nodigen om lid te worden van de vereniging. In 2004 is de tekst van art 2 gewijzigd en luidt thans:

{jb_yellowbox}DOEL. Artikel 2.
1. Het doel van de vereniging is:
a. de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de leden in samenhang met het wonen in de wijk Geerdinkhof te Amsterdam en de omringende omgeving en het in eigendom hebben van een woning in die wijk.
b. het beschermen, handhaven en zo mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de leef en woonomgeving en van de milieu-, natuur- en ruimtelijke kwaliteit , een en ander in de ruimste zin, in de wijk Geerdinkhof te Amsterdam en de omringende omgeving.{/jb_yellowbox}

Volgens dit artikel mogen huiseigenaren uit de omringende omgeving ook lid worden van de vereniging. Als het bestuur van mening is dat art 2 in enge zin moet worden gelezen en 'de omringende omgeving' niet als kwalificatie geldt van 'de wijk' dan nog ben ik van mening dat het het bestuur vrij staat om de tekst in dit geval ruim te interpreteren of dit aan de ALV over te laten. De vereniging wordt toch niet voor niets 'Groot Geerdinkhof' genoemd? Deze naamkeuze impliceert op zich al een grote of ruime interpretatie van 'Geerdinkhof', de statuten spreken, terecht, over een en ander in de ruimste zin.

Ik verzoek u de tekst van deze brief als 'klacht' te behandelen en in te brengen in de eerstvolgende algemene vergadering in mei. Ik verwacht ook dat het bestuur voor die vergadering de verkiezing van een geheel nieuw bestuur zal uitschrijven. Ik hoop bovendien dat het nieuwe bestuur meer tot samenwerken bereid is in plaats van steeds maar weer 'nee' te roepen en eindeloos te procederen. Ik voel me hier niet bij thuis. Samenwerken en samen delen horen bij deze tijd. 'Nee' roepen en weerstand bieden is een beetje achterhaald en misschien wel 'een beetje dom'.
Uw antwoord stel ik op prijs,
Hoogachtend,

Mr P.G. van Oyen

Geerdinkhof 377, 1103 RD Amsterdam, 0629507484 / 020 6007639, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Reacties   

#1 Bert van Emmerloot 24-05-2014 16:45
Wij (bewoners champagne kleurige huis op de 's-Gravendijkdr eef) zijn vanmiddag, ondanks uitnodiging en aanmelding, de toegang geweigerd tot de buurt BBQ.
Citeer