Aktiviteiten

bbq 2013

Op 24 september is het nationale Burendag. In Geerdinkhof wordt op deze dag de burenbarbecue georganiseerd. Een aantal enthousiaste bewoners heeft het initiatief genomen deze barbecue te organiseren.

Het barbecuefeest wordt gehouden in Manage Van Waveren, dus dichtbij huis en wel van 16.30 uur tot 23.30 uur. Ook voor kinderen wordt e.e.a. georganiseerd.

Het aanmeldingsformulier voor de barbecue heeft u in uw brievenbus gekregen. U kunt zich via het formulier aanmelden en u wordt vriendelijk verzocht het geld vooraf over te maken op: NL61 INGB 0003 9154 91 ten name van C.J.S. Gheysen. Uw aanmeldingsformulier graag vóór 11 september in de brievenbus doen bij één van de volgende huisnummers: 103, 303, 359 of 536

leden werven

burenborrel 2015-03

burenborrel 2015

2014-29

Manon Vermolen maakte van de Buurt BBQ een filmisch verslag

Een zonovergoten avond in mei. Geerdinkhof borrelt en barbecuet bij de manege op de Bijlmerweide, na een geslaagde GarageSale.

bbq 2014-1

bbq 2013-2

Als het goed is heeft u een inschrijfformulier in de bus gehad. Vergeet niet het voor 20 mei in te leveren.

Mocht u uw formulier kwijt zijn, dan kunt u het hier downloaden.

Voor de 7e keer: Garagesale in de Wijk Geerdinkhof

garagesale logo

Op zaterdag 24 mei aanstaande, wordt van 11 uur 's ochtends tot 16 uur 's middags een garagesale gehouden in de wijk Geerdinkhof (postcode 1103).

Nu al hebben 15 huizen en een aantal kinderen zich opgegeven voor de jaarlijkse Garagesale in onze wijk Geerdinkhof.
Maar we zoeken meer deelnemers!
 
garagesale 2009
garagesale 2014-2

nieuwjaarsborrel 2014-1

burenborrel 2013-1

Niet zo warm maar wel droog en heel gezellig was de buurtbarbecue. De opkomst was ongekend hoog. Dat gold ook voor de kwaliteit van de spijzen en dranken. Prima georganiseerd, dat vraagt om herhaling….

bbq 2013-1

bbq 2013

Ook als het geen mooi weer is gaat de BBQ gewoon door (in de aula van de school)

garagesale 2013-4

deelnemende garages

Op 25 mei zal voor het zesde achtereenvolgende jaar de Garage Sale gehouden worden in Geerdinkhof.

garagesale 2013-2

Voor de zesde keer in Geerdinkhof: de garagesale! Het begint langzamerhand traditie te worden: bewoners ruimen hun huis en garage op en vinden allerlei leuke, nog bruikbare spullen, speelgoed, boeken, cd's en kunstvoorwerpen. Anderen nemen die graag van hen over en iedereen is weer blij!

De najaarsburenborrel was ook dit jaar weer een succes. De voorzitter van de vereniging, het Groot Geerdinkhof Koor, twee medewerkers van de Regenboog Groep en de catering door Maaike zorgden in de collectieve ruimte van Groenhoven voor een geanimeerde sfeer waarin het aangename met het nuttige werd verenigd.

Tijdens de jaarvergadering van 2011 kreeg het bestuur van de aanwezige leden het akkoord om het verenigingsarchief tegen betaling op te opschonen en te ordenen. Carine Gheysen, zelf onderlegd archivaris heeft deze klus geklaard. Hier volgt haar verslag.

Op 19 mei was het mooi, zacht en zonnig weer. Het was eigenlijk zo'n beetje de eerste dag dit voorjaar dat je met korte mouwen over straat kon en uitgerekend die dag vond de vijfde GarageSale plaats op Geerdinkhof.

Om reclame te maken voor de GarageSale was er een zestal grote posters gemaakt en een spandoek. Gezien het wisselvallige weer, waren de posters op hardboard vastgemaakt en bekleed met plastic. Op drie plaatsen langs de dreef en op drie plaatsen in Geerdinkhof waren de borden twee weken van tevoren neergezet tegen lantaarnpalen aan. Dit heeft helaas maar vier dagen mogen duren en toen was alles weg!

Een burenborrel als afsluiting van een geslaagde GarageSale in de open lucht op een heerlijke zonnige dag. Betere omstandigheden kon men zich niet wensen.

Op donderdagavond 27 januari jl. hebben wij onze Nieuwjaarsborrel gehouden in de Garstkamp.

Het was, zoals gewoonlijk, weer een gezellige boel, waar Geerdinkhofbewoners elkaar konden ontmoeten en ook in de gelegenheid waren om de leden van het bestuur aan te schieten. De opkomst was royaal, zo´n 65 man-vrouw, iets minder dan de vorige keer, maar dat was dan ook een klapper.

Daar zaten we dan, zoveel mogelijk in de zon en met onze mooiste en leukste spullen in de verkoop. De dertien families die het hebben aangedurfd om in de aprilmaand, voor Koninginnedag, hun producten aan de man/vrouw te brengen, kunnen terugkijken op een geslaagde middag.

Vorige keer moest er nog worden uitgeweken naar de bar van Groenhoven, maar dit keer vond de nieuwjaarsborrel, zoals gebruikelijk, weer plaats in de Garstkamp.

Het is een prachtige lentemiddag. Heerlijk weer zo rond de 18 à 19 graden. Deze middag wordt de 3e GarageSale gehouden in onze wijk.3 jaar geleden voor de eerste keer georganiseerd, met weinig tam-tam, omdat we toen nog geen idee hadden hoe het zou aanslaan. Na de twee voorgaande edities is gebleken dat het deelnemers aantal rond de 15 blijft hangen. Hoewel dit er wat meer zouden mogen zijn, ben je toch zeker 2 à 3 uur bezig om de 15 garages af te lopen en overal een kijkje te nemen tussen de aangeboden spullen.

 

Afgelopen zestien januari vond voor de Geerdinkhofbewoners in De Garstkamp de start van het nieuwe jaar plaats. Voor het eerst weer uit de winterslaap en Kerst en Nieuwjaarsperikelen geplukt; een aftrap voor een nieuw jaar vol nieuwe activiteiten in de buurt. Naar mijn bescheiden mening mag deze bijeenkomst zich verheugen in een lichte groei. Ruim tachtig wijkbewoners waren aanwezig, veel bekende gezichten, maar ook nieuwkomers. De gastvrijheid van De Garstkamp was weer als vanouds en er was naast de nodige drank ook weer gezorgd voor allerlei hapjes. Voorzitter Yolanda Grift blikte terug op het jaar dat achter ons lag en gaf ook enig inzicht in de zaken die voor ons liggen. Voor ingewijden zijn dat vooral de bekende zaken rondom bouw, bestemmingsplan, WOZ en veiligheid. Het inmiddels veel geprezen Groot Geerdinkhofkoor verzorgde een bescheiden maar fijn optreden dat door de aanwezigen zeer werd gewaardeerd. Het vervolg van de avond was geanimeerd en de slaperige wintercontacten werden weer wakker- en opgeschud voor weer een nieuw seizoen. Bijgaande foto’s (van onze hoffotograaf Bas Stekelenburg) geven een goede impressie van de gezellige en geslaagde avond.

Zaterdag 12 april, garageverkoop in Geerdinkhof. Met mijn oude vader van bijna 87 heb ik een week van tevoren letterlijk de hele garage doorlopen en 'opgeruimd'. Het moest er, na jaren van slordige huishouding aldaar, maar eens van komen. Het weer was niet slecht. Af en toe een zonnetje en met een dik wollen vest aan best te doen. De garagedeur vertrouwde ik niet, die liet ik ook nu (na 13 jaar) nog maar even dicht. Ik had in de garage schragen gevonden en een mdf-blad. Nostalgisch gevoel kwam naar boven naar de jaren in de 'flat' toen ik daaraan studeerde. Ik maakte de tafel voor de garagedeur op. Oude radio's, glazen, kattenbak, gordijnen, magnetensets, diversiteit aan rommeltjes dus.

De burenborrel van de vereniging van huiseigenaren Groot Geerdinkhof is doorgaans een rustige, soms ietwat saaie avond waar hooguit het praatje van de getalenteerde voorzitter Yolanda Grift over de bestuursactiviteiten van de afgelopen maanden voor enige opwinding zorgt. Zo niet gisteravond. In een ongekend volle ontspanningszaal van “DE GARSTKAMP” waren onderwerpen aan de orde waar de buurtbewoners duidelijk warm voor liepen en hun warme stoel voor thuis lieten.

Wederom in de Garstkamp. Gelukkig konden we daar weer terecht. Het blijkt ook voor de Garstkamp steeds moeilijker te worden om voor een vrijwillige bezetting van de bar te zorgen. Maar goed, gelukkig bestaan ze nog steeds die vrijwilligers (zie  foto) en konden we op 2 november terecht. De opkomst was bijna overweldigend. Ik denk dat we in de geschiedenis van de burenborrel nog niet eerder op zo’n opkomst konden rekenen. Precieze tellingen ontbreken, maar de meest voorkomende ligt ergens tussen de zestig en zeventig mensen. Mogelijke reden was de verwachte komst van de buurtregisseur Rob Mulder. Aanleiding was de geconstateerde toegenomen druk op de handhaving van verschillende zaken in de buurt. Zo was er een ontevreden bewoonster die met een zware last in de auto een stukje over het fietspad naar haar huis was gereden. OK, bekeuring! Voor iets wat in de afgelopen 25 jaar nog niet eerder tot een bon had geleid. Bewoners die hun hond niet hadden aangelijnd, ineens 4 politiemensen bij een controle op het Ganzenhoefpad op fietsverlichting, etc.

Een hele fraaie zaterdag, begin april voorafgaande aan een heel mooi Paasweekend dus wat dat betreft zat het weer mee bij de eerste Geerdinkhof GarageSale.
Goed, achteraf bezien was deze zaterdag misschien niet gelukkig gekozen, omdat het de zaterdag voor de Pasen was, maar aan de andere kant misschien juist goed om te kijken hoe zo’n eerste keer verloopt. Toen ik de wijk in kwam rijden (ik was zelf eigenlijk ook een weekend weg), zag ik al mensen lopen met een routebeschrijving in de hand. Ik parkeerde de auto en samen met de andere twee redactieleden ging ik op pad langs de garages.

 

 

Op de Algemene ledenvergadering van 31 maart werd een verzoek gedaan om het groen op een bepaalde plek te verbeteren. Via het infobulletin werden ook anderen uitgenodigd een dergelijke suggestie te doen. Uiteindelijk waren er in juni 3 verzoeken binnen. Met de heer Schrage van Groenvoorzieningen is een ronde langs deze plaatsen gemaakt. Daar waar mogelijk nog wat onduidelijkheid was, zijn de betrokken bewoners ingeschakeld bij het overleg. Onze uitgangspunten waren: verbetering van het groen met duurzaam materiaal, maar wel rekening houdend met het bedrag, dat nog in onze groenpot zat. De heer Schrage heeft een voorstel gedaan met een offerte. Dit bedrag bleef binnen de grenzen van onze groenpot, dus de opdracht is inmiddels gegeven. Hopelijk zal nog voor de vorstinval één en ander geplant worden aan het eind van de Geerdinkhofstraat bij de 500-nummers, de plantvakken voor de nummers 363-368 en bij de ingang van bouwplan 1 (1 tot 167). Na de rondgang zijn er nog 2 verzoeken tot verbetering gekomen, deze zijn wel doorgegeven maar konden niet meer bij onze plannen betrokken worden. Hoewel er bijna geen budget is voor dit soort zaken heeft Groenvoorzieningen toegezegd, als het mogelijk is hier iets aan te doen. Bewoners kunnen constateren, dat dit inderdaad gebeurt, af en toe wordt er bij verrassing een vakje opnieuw beplant. Tijdens de rondgang werd ook opgemerkt, dat bewoners in enkele gevallen hun grof tuinafval (takken e.d.) “droppen” in het openbaar groen. In dit soort gevallen schroomt Groenvoorzieningen niet de Milieupolitie in te schakelen, zodat dit u een forse boete kan opleveren.