Op de Algemene ledenvergadering van 31 maart werd een verzoek gedaan om het groen op een bepaalde plek te verbeteren. Via het infobulletin werden ook anderen uitgenodigd een dergelijke suggestie te doen. Uiteindelijk waren er in juni 3 verzoeken binnen. Met de heer Schrage van Groenvoorzieningen is een ronde langs deze plaatsen gemaakt. Daar waar mogelijk nog wat onduidelijkheid was, zijn de betrokken bewoners ingeschakeld bij het overleg. Onze uitgangspunten waren: verbetering van het groen met duurzaam materiaal, maar wel rekening houdend met het bedrag, dat nog in onze groenpot zat. De heer Schrage heeft een voorstel gedaan met een offerte. Dit bedrag bleef binnen de grenzen van onze groenpot, dus de opdracht is inmiddels gegeven. Hopelijk zal nog voor de vorstinval één en ander geplant worden aan het eind van de Geerdinkhofstraat bij de 500-nummers, de plantvakken voor de nummers 363-368 en bij de ingang van bouwplan 1 (1 tot 167). Na de rondgang zijn er nog 2 verzoeken tot verbetering gekomen, deze zijn wel doorgegeven maar konden niet meer bij onze plannen betrokken worden. Hoewel er bijna geen budget is voor dit soort zaken heeft Groenvoorzieningen toegezegd, als het mogelijk is hier iets aan te doen. Bewoners kunnen constateren, dat dit inderdaad gebeurt, af en toe wordt er bij verrassing een vakje opnieuw beplant. Tijdens de rondgang werd ook opgemerkt, dat bewoners in enkele gevallen hun grof tuinafval (takken e.d.) “droppen” in het openbaar groen. In dit soort gevallen schroomt Groenvoorzieningen niet de Milieupolitie in te schakelen, zodat dit u een forse boete kan opleveren.

Overzicht aanplant sinds 2001

Voorjaar 2001
(zie ook Infobulletin mei 2001; ten laste van reservering Groenfonds): • Achter de schuttingen van nrs. 181 t/m 192 (over een lengte van 11 woningen) een haag van Prunus (176 stuks). Deze zijn door bewoners zelf ingeplant. • Laurierstruiken tegen een schutting aan de linkerkant van de Geerdinkhofweg in de richting van de Bijlmerweide Noord (t.o. nrs 397/398). • Aansluitend is het plantsoen aan einde van Geerdinkhofweg links voor de afslag naar de 500-nummers (tussen de weg en de eerste parkeerplaats) opnieuw beplant. • Op de groenstrook van het Ganzenhoefpad (verlengde van het fietspad van het metrostation) krentenboompjes, sneeuwklokjesboompjes en laurier. • De doorgang tussen nrs. 481 en 395 kon niet beplant worden ivm leiding- en kabeltrace. • De blinde muur van nr. 215 (t.o. 190/191) is toen niet beplant omdat de omwonenden daar geen behoefte aan hadden.

Winter 2001
(ten laste van Leefbaarheidsbudget): • Ter hoogte van 566/567) vakbeplanting met bodembedekkers en enige struiken. Dit vak is eerst plantklaar gemaakt (nieuwe grond etc.) • Ter hoogte van de schuren van 503 t/m 520 (einde Geerdinkhofweg, net voor de brug naar de Bijlmerweide naar links) werd in eerste instantie gevraagd om het gras regelmatig te maaien, maar dat is later omgefreesd, plantklaar gemaakt en opnieuw beplant met Potentilla en Mahony • De toegangsweg naar de 400-nrs (bij de nrs. 416 en 481) kon niet beplant worden ivm met leidingen en kabels. Daarnaast moesten de bewoners toestemming geven (inmiddels is er wel beplant). • Aan de garagezijde van de nrs. 332-375 zijn solitaire heesters geplant • Langs de schutting van nr. 208 is bonte liguster geplant

Winter 2003
(ten laste van reservering Groenfonds): • aanplant van 5 pinussen op het Ganzenhoefpad

omschrijving datum bedrag (guldens) bedrag (euro)
       
Saldo 31-Dec-99 9,837.38  
       
rente over 2000 31-Dec-00 295.73  
Saldo 31-Dec-00 10,133.11  
       
186 Prunus, 30 Enonymus, 6 Mahonia 6-Apr-01 -2,961.64  
5 Amelanchier Spicata 13-Apr-01 -132.50  
rente over 2001 31-Dec-01 300.00  
Saldo 31-Dec-01  7,338.97 3,330.28
       
rente over 2002 31-Dec-02   93.00
Saldo 31-Dec-02   3,423.28
       
5 dennen (Boomkwekerij v.d. Oever) 17-Dec-03   -397.50
rente over 2003 31-Dec-03    84.00
Saldo 31-Dec-03   3,109.78