De burenborrel van de vereniging van huiseigenaren Groot Geerdinkhof is doorgaans een rustige, soms ietwat saaie avond waar hooguit het praatje van de getalenteerde voorzitter Yolanda Grift over de bestuursactiviteiten van de afgelopen maanden voor enige opwinding zorgt. Zo niet gisteravond. In een ongekend volle ontspanningszaal van “DE GARSTKAMP” waren onderwerpen aan de orde waar de buurtbewoners duidelijk warm voor liepen en hun warme stoel voor thuis lieten.

Wat was er aan de hand? Twee dingen, die met elkaar te maken hadden. Eerst de wijze van huisvuil en grofvuilverwijdering.
De bestaande plaatsen waar de uitgebreide buurt (ca. 450 woningen) de kliko’s voor het huisvuil en het grofvuil neerzet, voldoen niet meer. Het Stadsdeel heeft hiervoor andere plaatsen bedacht die makkelijker bereikbaar zijn door de reinigingsdienst. Ze zijn ook nog volgens de voorschriften maximaal vijfenzeventig meter van elke voordeur verwijderd.
Tot zover weinig om je over op te winden. Maar het Stadsdeel maakte een pijnlijke vergissing. Ze zijn met de uitvoering van de zeer ingrijpende plannen (zie verder) begonnen zonder enige vorm van overleg met de bewoners. Die zagen tot hun verbijstering stukken grasveld aan de rand van het natuurgebied betegeld worden en voetpaadjes verbreed en geasfalteerd worden, waarbij de paaltjes die dat gebied tegen auto’s moeten beschermen werden verwijderd. Toen een alerte buurtbewoner, bekend met het reilen en zijlen van de lagere overheden (ex wethouder Van Duijn) verhaal ging halen bij het Stadsdeel, hoorde hij pas waarom dit gebeurde, en, sorry, sorry, sorry, dat het nog niet met de buurt was overlegd.

Het is inderdaad nogal ingrijpend dat een voetgangersgebied geschikt wordt gemaakt om wekelijks door zware vuilniswagens en grofvuilvrachtwagens bereden te worden. De bestaande plaatsen waar iedereen vrede mee heeft (behalve de gemeentereiniging die steeds grotere vuilniswagens krijgt) worden opgeheven of verplaatst, en als reinigingsheffing betalende huiseigenaar zie je dat gebeuren en komt het over je heen. Zonder overleg. Regentenmentaliteit heette dat vroeger.

De buurt was dus gisteravond heel boos op de aanwezige ambtenaar van het stadsdeel: er had geen buurtoverleg plaatsgevonden (waarvoor de ambtenaar zich nogmaals excuseerde); er werd onzorgvuldig omgegaan met natuurschoon, hygiëne, voetgangersbescherming en het voorkomen van zwerfvuil in groen en plas; er werd geen gehoor gegeven aan nadrukkelijke wensen van bewoners de vijfenzeventig metergrens niet zo letterlijk te nemen omdat buren elkaar hier gráág (willen) helpen; en als klap op de vuurpijl “u moet zelf maar met plannen komen die aan alle wettelijke eisen voldoen als u onze plannen niet goed vindt”, letterlijk citaat van de ambtenaar.
Hij zei wel dat er nog niets vaststond en graag naar de bewoners wilde luisteren.
Na een roerige discussie waarin soms harde woorden vielen (en een enkeling helaas net even de fatsoensnorm overschreed) kwam de tweede introducé van de avond, de nieuwe buurtregisseur zoals de wijkagent tegenwoordig heet, zijn opwachting maken.

De stemming werd er niet beter op, want de slechtnieuwsberichten gingen door. Kennelijk wilde hij even duidelijk maken wie in Geerdinkhof en daarbuiten de baas is. U loopt hier met uw hondje onaangelijnd door de buurt? Bekeuring!
U laat uw wekelijkse boodschappen, of  kastje van IKEA voor de deur uit, in het voetgangersgebied? Bekeuring! Oh, dit werd al twintig jaar hier oogluikend toegestaan? Jammer dan, nu niet meer!
We overwegen plaatsen te creëren waar de hond los mag lopen, maar nu nog even niet. En: u wist toch wat u deed toen u hier een huis kocht? Moet u maar een karretje in uw auto meenemen. Als u slecht ter been bent kunt u een ontheffing vragen, daar gaan wij niet over.
Een buurtbewoner: ”Ja, maar zojuist moesten wij horen dat er grote vuilniswagens door het voetgangersgebied ingepland worden, hoe zit dat dan?” Tja, die hebben een ontheffing, want ook gemeenteauto’s zonder ontheffing krijgen van ons een bekeuring!

Tijdens de discussie die daarna met de buurtbewoners ontstond werd één ding duidelijk: de buurtregisseur maakt op deze wijze in Geerdinkhof geen vrienden!

Een vriendelijk woord was er wel van Yolanda Grift, die de ambtenaar en de buurtregisseur bedankte voor hun aanwezigheid en hen vriendelijk uitnodigde een glaasje - met of zonder alcohol - met de buurtbewoners te blijven drinken.