Afgelopen zestien januari vond voor de Geerdinkhofbewoners in De Garstkamp de start van het nieuwe jaar plaats. Voor het eerst weer uit de winterslaap en Kerst en Nieuwjaarsperikelen geplukt; een aftrap voor een nieuw jaar vol nieuwe activiteiten in de buurt. Naar mijn bescheiden mening mag deze bijeenkomst zich verheugen in een lichte groei. Ruim tachtig wijkbewoners waren aanwezig, veel bekende gezichten, maar ook nieuwkomers. De gastvrijheid van De Garstkamp was weer als vanouds en er was naast de nodige drank ook weer gezorgd voor allerlei hapjes. Voorzitter Yolanda Grift blikte terug op het jaar dat achter ons lag en gaf ook enig inzicht in de zaken die voor ons liggen. Voor ingewijden zijn dat vooral de bekende zaken rondom bouw, bestemmingsplan, WOZ en veiligheid. Het inmiddels veel geprezen Groot Geerdinkhofkoor verzorgde een bescheiden maar fijn optreden dat door de aanwezigen zeer werd gewaardeerd. Het vervolg van de avond was geanimeerd en de slaperige wintercontacten werden weer wakker- en opgeschud voor weer een nieuw seizoen. Bijgaande foto’s (van onze hoffotograaf Bas Stekelenburg) geven een goede impressie van de gezellige en geslaagde avond.