Vorige keer moest er nog worden uitgeweken naar de bar van Groenhoven, maar dit keer vond de nieuwjaarsborrel, zoals gebruikelijk, weer plaats in de Garstkamp.