Daar zaten we dan, zoveel mogelijk in de zon en met onze mooiste en leukste spullen in de verkoop. De dertien families die het hebben aangedurfd om in de aprilmaand, voor Koninginnedag, hun producten aan de man/vrouw te brengen, kunnen terugkijken op een geslaagde middag.

Zoals Katarina die eigen kunstwerk jes verkocht, Nenad die aan elke bezoeker Kroatische taart uitdeelde, en Nada die glazen kettingen ver kocht, door haar zuster gemaakt.
Zo was er ook Sabina, met een grab belton voor de kleintjes en Jerry die allerlei babyspullen ver kocht die van zijn kleinkinderen waren geweest. Omzet? Niet slecht. Belangstelling? Kon beter, maar al met al toch leuke contacten gelegd. Heeft u ooit geweten dat we in ons midden iemand hebben die Tarot kennis heeft en die zijn kennis ook wil overdragen? En wist u dat Liesbeth heel goed kan schilderen? En dat zij pas vijf maanden in Geer dinkhof woont? We hebben haar gelijk gewezen op de mogelijkheid te gaan exposeren in het CEC-gebouw, of Groenhoven, of Gouden Leeuw. Zo kom je je buren nog eens tegen!

Iets verder in de wijk zaten ook di verse mensen bij elkaar voor hun garage. De ene verkoper was tevre den en de ander juist niet. Ik zag een geweldige antieke diaprojector. De eigenaar heeft uitleg gegeven hoe die werkte. De familie Lubbers zat voor de garage, niet tevreden over het bezoek, wel over de gezellige buren die ze hebben. Irene en Jenny zaten weer iets verderop in het zonnetje en hadden wel wat aanloop gehad, maar het liep niet storm.

Marguerite Boeije zat eigenlijk een beetje zielig helemaal aan het eind, de meeste garages die meededen zaten in de serie 100-200. Toch heeft een redelijke hoeveelheid mensen de weg naar Geerdinkhof gevonden. Zelfs mensen uit Die men, die erg geïnteresseerd waren in de huizen hier. Je zal je bungalow maar verkocht hebben met dank aan de GarageSale!
Wel moeten we realistisch zijn: het aantal deelnemers is erg laag en daardoor komt de GarageSale nog niet echt van de grond. Volgend jaar willen we op tijd aanmeldingen verwerven en dan beslissen of hij doorgang vindt. Als hij dan door gaat, is het de bedoeling veel vrij willigers in te schakelen om propa ganda te maken.
We hebben de media goed geïnfor meerd over de GarageSale, maar uiteindelijk beslist een redactie of en wat er geplaatst wordt. AT5 wilde komen met een cameraploeg, maar kwam uiteindelijk niet.
Op de foto´s ziet u een impressie. Ik roep iedereen op volgend jaar het tweede weekend in april vrij te houden voor de GarageSale. Als we vooraf al weten dat er meer dan 30 garages meedoen, dan kunnen we er een echte Geerdinkhof-happe ning van maken.
Overigens smaakte het Franse bier dat we kregen bij de naborrel prima! Dank, Vincent!