Tijdens de jaarvergadering van 2011 kreeg het bestuur van de aanwezige leden het akkoord om het verenigingsarchief tegen betaling op te opschonen en te ordenen. Carine Gheysen, zelf onderlegd archivaris heeft deze klus geklaard. Hier volgt haar verslag.

In oktober 2011 ben ik begonnen met het opschonen van het uitgebreide archief van Geerdinkhof uit het predigitale tijdperk. Ordner na ordner en krat na krat doorspittend, heb ik zo alle documenten doorgenomen. Daarna heb ik een overzicht van de rubrieken gemaakt. De volgende stap was het uitdunnen van het materiaal met als doel de relevante stukken over te houden. De juridische procedures met bijbehorende gerechtelijke uitspraken zijn chronologisch in ordners en tijdschriftcassettes opgeslagen.
Het archief behelst ook een rijke collectie documenten van verschillende aard, zoals onder meer brieven, formulieren, verslagen en krantenknipsels. Door het snuffelen in het 'verleden' van Geerdinkhof heb ik een enorme bewondering gekregen voor alle mensen die zich - vaak gedurende jaren - enorm ingezet hebben voor het welzijn van onze buurt. In april 2012 was het archief opgeschoond, en stond mijn kleine werkkamer vol met veertig ordners, tien tijdschriftcassettes en vier archiefdozen.

Na het opschonen en ordenen rees de vraag waar het archief opgeslagen moest worden. Gelukkig heeft een van onze bewoners haar – bijna lege – garagebox ter beschikking gesteld om het archief in te stationeren. Netjes in een boekenkast langs de muur. Geïnteresseerden in de gedocumenteerde geschiedenis van de buurt kunnen zich bij het bestuur melden. Het bestuur vraagt u dan wel om een motivatie. Aangezien het archief zich niet op een openbare plaats bevindt, is vrijblijvend snuffelen niet mogelijk. Om de toegankelijkheid te vergroten beraadt het bestuur zich nog op het digitaliseren van het archief.

 

 

{slider=Ordners (40)}
1. Structuurvisie Zuidoost 2020 - Woonvisie Zuidoost 2020
2. Structuurplan Amsterdam 2003 - Streekplan Noord Holland 2005 - 2010
3. Welstandsnota / Ruimtelijke Ontwikkeling 2004 - 2005 – Speelruimtebeleid 2002 - Sportparken 2000 - 2003
4. Vernieuwing Bijlmermeer 1996 - 2005
5. Bestemmingsplan De Nieuwe Bijlmer 2003 - 2008
6. Bestemmingsplan Geerdinkhof 2000 - 2008
7. Bestemmingsplan Ganzenhoef – CEC Gebouw 1994 - 2003
8. Plangebied Nieuw Grunder – Grubbehoeve - NO-zijde Bijlmerdreef - 's-Gravendijkdreef - 2000 t/m 2003
9. Plangebied Nieuw Grunder – Grubbehoeve - NO-zijde Bijlmerdreef - 's-Gravendijkdreef - 2004 t/m 2011
10. Kantershof – Laag Koningshoef – Kraaiennest – Kromwijkdreef 1999 - 2007
11. Ontgronding - Verlaging Bijlmerdreef 2000 – Oktober 2004
12. Ontgronding - Verlaging Bijlmerdreef November 2004 – Juli 2005
13. Ontgronding - Verlaging Bijlmerdreef Augustus 2005 – December 2006
14. Ontgronding - Verlaging Bijlmerdreef Januari 2007 – 2008
15. Milieu Effect Rapportage (MER) 2001 - 2005
16. Groen- en Watervisie - Waterplan 2000 - 2008
17. Leefbaarheid 1993 - 2012
18. Commissie Leefbaarheid – Werkgroep Jeugdzaken 1993 - 2001
19. Commissie Woonklimaat en Veiligheid 1982 - 1998
20. Sloop 4 Viaducten - Brug 's-Gravendijkdreef 2000 - 2006
21. Kappen Bomen 2001 - September 2004
22. Kappen Bomen Oktober 2004 - 2008 – Machtigingen Beroepschrift 2004
23. Dakopbouw – Tuinuitbreiding 1994 - 2007
24. WOZ – Taxatie – Waardebeschikkingen 2001
25. WOZ 1995 - 2002
26. WOZ Bezwaarschrift 2002 – Gerechtshof PV 2003
27. WOZ 2003 - 2008
28. Erfpacht 1977 - 1995
29. Erfpacht 1996 - 2008
30. Bestuur Groot Geerdinkhof 1991 - 1994
31. Bestuur Groot Geerdinkhof 1995 - 1996
32. Bestuur Groot Geerdinkhof 1997 - 2000
33. Bestuur Groot Geerdinkhof 2001 - 2007 – Statuten – KvK – Ledenlijst
34. Algemene Leden Vergadering (ALV) 1986 - 2012
35. Vereniging Amsterdam Zuidoost 1985 - 1994
36. Bewonersplatform EG / Groenhoven / Gouden Leeuw 1996 - 2010
37. Infobulletin 1994 - 2006
38. Infobulletin 2007 - 2012
39. Stichting Natuurontwikkeling Bijlmerweide – Vogeleiland 1983 - 2010
40. Bijlmerpark 2002 - 2008
{/slider}

{slider=Tijdschriftcassettes (10)}
1. Bestemmingsplan
1. Laag Koningshoef – Januari / Oktober 2006
2. Geerdinkhof – December 2004
3. Gemeenschapspolder – April 2005
4. Kortvoort – Juni 2006
5. Laag Koningshoef / Kantershof – September 2006
2. Bestemmingsplan De Nieuwe Bijlmer
3. Stedenbouwkundig Programma van Eisen
1. Laag Koningshoef / Kantershof – Februari 1999
2. Laag Koningshoef – Juni 1999
3. Kraaiennest – K-midden – December 2001
4. Laag Kralenbeek / K-Zuid – Mei 2002
5. Gooiseweg-Oost – September 2003
6. E-Buurt-West – September 2003
7. D-Buurt – November 2004
8. Kortvoort Zuidoost-Kwadrant – Juni 2005
9. Drie Locaties Driemond – November 2005
10. E-Buurt – Oost – Oktober 2006
Stedenbouwkundig Plan / Maaiveldontwerp
1. Metrostation Ganzenhoef – Oktober 2002
2. Laag Kralenbeek – December 2003
3. Karspeldreef / K-buurt – Januari 2004
4. Grubbehoeve – September 2004
5. Nieuw Echtenstein – November 2004
6. Zuidstrook Karspeldreef West – November 2005
7. Nieuw Eeftink – Februari 2007
4. Ontgronding / Verlaging Bijlmerdreef 2004 - 2008
5. MER 2001 – 2003
6. Bijlmerpark 2002 – 2005
Vernieuwing Bijlmermeer 1996 - 2006
7. Amsterdam Structuurplan 2006 – Complete Stad tot 2010
Structuurvisie Zuidoost 2020
8. Water 2000 – 2001
9. Groen 1999 – 2006
10. Geluid 2001 – 2005
{/slider}

{slider=Archiefdozen (4)}
1. Financiële Stukken 1993 – 2003
2. Financiële Stukken 2004 – 2005
3. Financiële Stukken 2006 – 2007
4. Financiële Stukken 2008 – 2010
{/slider}