Om reclame te maken voor de GarageSale was er een zestal grote posters gemaakt en een spandoek. Gezien het wisselvallige weer, waren de posters op hardboard vastgemaakt en bekleed met plastic. Op drie plaatsen langs de dreef en op drie plaatsen in Geerdinkhof waren de borden twee weken van tevoren neergezet tegen lantaarnpalen aan. Dit heeft helaas maar vier dagen mogen duren en toen was alles weg!

Verwarring alom: waren het vandalen, mensen die de GarageSale en openlucht-burenborrel niet zagen zitten? Nee, de reden was veel eenvoudiger. Ambtenaren van het stadsdeel hadden de borden en het spandoek weggehaald, omdat dat niet mag. Heel zielig, er werd ook nog een boodschap bij gegeven dat we blij mochten zijn dat er geen bekeuring was uitgedeeld.
Wat is dat toch met die lokale overheid? Enerzijds geeft men veel geld uit om bureninitiatieven te promoten, zoals samenleven met verschillen. Want politici vinden het belangrijk dat buren met elkaar contact hebben, omdat dit de leefbaarheid ten goede komt. Maar ja, als je dan als buurt iets organiseert , dan loop je tegen de regeltjes en de kleinzieligheid van stadsdeelambtenaren aan.
De GarageSale is een leuke activiteit voor bewoners van Geerdinkhof en daarbuiten. Lopend door de wijk, krijg je een leuke indruk van Geerdinhof en tegelijk kun je op zoek naar dat ene hebbedingetje waar je al lang naar uitkeek. Mensen van buiten Zuidoost zijn verrast door de aantrekkelijkheid van onze wijk. In het verleden heeft dit al eens geleid tot serieuze kijk naar te koop staande huizen in Geerdinkhof, weten wij uit betrouwbare bron. Jammer dus dat deze regels zo strak gehanteerd worden en jammer dat een initiatief, dat het stadsdeel helemaal niets kost, gedwarsboomd wordt.
Uiteraard hadden wij de borden en spandoek direct na afloop weer verwijderd. Wij zijn namelijk netjes...