Statuten

Tijdens de algemene ledenvergadering van april stelde mevrouw Hanny van Bakel een vraag over de statuten van de vereniging, die herhaald wordt in haar ingezonden stuk in het Infobulletin. Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur een en ander op een rij gezet.

Wijziging van de statuten van Groot Geerdinkhof, vereniging van huiseigenaren per 16 oktober 2003

Volledige tekst van de statuten van Groot Geerdinkhof, vereniging van huiseigenaren na de wijzigingen in 1994

Huishoudelijk Reglement van Groot Geerdinkhof, vereniging van huiseigenaren