Een rustige buurt, zo wordt Geerdinkhof wel gekarakteriseerd. Een buurt waar zo op het oog niet veel lijkt te gebeuren. Maar schijn bedriegt. In de loop der jaren heeft zich een actief 'verenigingsleven' ontwikkeld.
Hoog tijd om daar eens uitgebreid aandacht aan te geven. In deze nieuwe rubriek zetten we steeds een van die vele activiteiten in de schijnwerpers: te beginnen met de gym-conditietraining van Iwan Pengel, een van de eerste georganiseerde activiteiten in Geerdinkhof.

We spreken met Iwan Pengel op een woensdagavond, na afloop van de training. Het gesprek vindt plaats in de kleedkamer van de gymnastiekzaal van de beide basisscholen. Ook twee sporters van het eerste uur, Mieke en An, zijn hierbij aanwezig. Allerlei zaken passeren tijdens dit gesprek de revue. Maar een van de eerste vragen betreft uiteraard hoe het allemaal is begonnen.

Het begin
'Kun je in onze nieuwe wijk, waar op dit gebied niets is, ook iets dergelijks opzetten?' Deze vraag stelde Irma Luiten, bewoonster van Geerdinkhof, in 1988 aan Iwan. Zij volgde destijds de conditietraining op zijn sportschool in de Raamstraat. Iwan voelde hier wel voor. Het stadsdeel bood hem vervolgens de mogelijkheid gebruik te maken van de gymnastiekzaal van de scholen op Geerdinkhof. Via folders en mond-tot-mondreclame werden klanten geworven. In januari 1989 ging het van start.
De eerste jaren waren de groepen zo groot, dat de mogelijkheid om te sporten niet bij één keer in de week bleef. Ook mensen van buiten Geerdinkhof kwamen erbij. Een aantal mensen uit die begintijd is ook nu nog steeds actief deelnemer. Toen jong, sommigen zelfs zwanger, nu senior en sommigen zelfs al grootouder. Naast de training bleek ook, zeker in het begin, het sociale aspect niet onbelangrijk. 'Ik merkte dat mensen elkaar niet kenden en vreemden voor elkaar waren. Maar als ik na afloop wegreed, zag ik ze in groepjes buiten staan praten,' zegt Iwan.

Conditietraining: achtergrond en inhoud
Iwan is leraar karate.Vanuit deze achtergrond heeft hij zijn gym-conditietraining inhoud gegeven. Het streven naar een balans tussen lichamelijke en geestelijke gezondheid is voor hem belangrijk. Daarbij houdt hij rekening met ieders individuele mogelijkheden, leeftijd en sekse. Zo waren gedurende de eerste jaren de oefeningen erg intensief; dat is in de loop der jaren enigszins bijgesteld. Ook houdt Iwan rekening met eventuele beperkingen van mensen. Er is een vaste opbouw van de lessen: het eerste gedeelte bestaat uit een lichte warming-up, die langzaam opgevoerd wordt, het tweede gedeelte bestaat uit grondoefeningen.

Zumba
Vernieuwing en verandering binnen die vaste opbouw zijn en blijven voor Iwan essentieel. Dat houdt in dat de lessen gevarieerd zijn en dat er steeds nieuwe elementen ingebracht worden. Iwan, Mieke en An noemen er een aantal op: aerobics, ademhalingstechnieken, Pilates en zelfverdediging. Het laatste jaar heeft ook Zumba (een fitnessprogramma, gebaseerd op Latijns-Amerikaanse dans) veel aandacht gekregen. Ieder week doet Iwan met niet aflatend enthousiasme pogingen zijn 'leerlingen' de beginselen van Zumba bij te brengen. Zijn eigen bedrevenheid hierin maakt het, in combinatie met de Zuid-Amerikaanse muziek, tot een stimulerend geheel.

Zelf meedoen
Ook het feit dat Iwan aan iedere oefening zelf meedoet, werkt volgens An en Mieke zeer motiverend. An: 'Zijn lenigheid werkt altijd als een enorme stimulans.' Voor Iwan is zelf meedoen een principieel punt. Heel belangrijk vindt hij ook dat het nooit saai mag worden en dat het altijd verrassend moet blijven. Mieke vult aan: 'Het plezier dat Iwan in zijn lessen brengt, zijn verhalen, zijn grapjes, zijn vernieuwingen maken dat de training boeiend blijft.' Muziek speelt hierbij ook een grote rol. De muziekkeuze tijdens de training wordt mede bepaald door de seizoenen, feestdagen (sinterklaas, kerst, carnaval) en soms ook door voetbal. Dat laatste vooral als het Nederlands elftal speelt of als er bij Ajax veel op het spel staat. Muziek heeft ook een ondersteunende functie met name bij het verkrijgen van gevoel voor maat en ritme. Iwan: 'Ik heb mensen juist door de muziek een betere coördinatie zien krijgen. Zo stram en houterig als ze soms binnenkwamen, zo goed gecoördineerd en in de maat gaat het nu.'

De sociale kant
Feesten in de Raamstraat of in Groenhoven en de laatste jaren regelmatig een borrel na afloop van de training, bij mooi weer buiten: dat hoort erbij. Voor Iwan was de surpriseparty, georganiseerd naar aanleiding van het vijftienjarig bestaan van de gym-conditietraining - gecombineerd met zijn verjaardag - een hoogtepunt. Dit alles zegt wel iets over de sterke band tussen Iwan en zijn sporters. Veel mensen zijn hem al jaren trouw, er is interesse in elkaars wel en wee. Een van de meest aangrijpende gebeurtenissen was voor Iwan het overlijden, binnen één jaar, van twee van zijn sporters, met wie hij een goed contact had. Mieke spreekt ook haar bewondering uit over het feit dat Iwan er na lichamelijke problemen altijd binnen de kortste keren weer is. Hij wil zo snel mogelijk weer terug naar zijn sporters op Geerdinkhof. Volmondig beaamt iedereen dat het een hechte club is, waarbij het in de zaal altijd gezellig is, er veel wordt gelachen, terwijl dat niet ten koste gaat van de training.

Essentie
Voor Iwan is het belangrijkste dat hij nog steeds plezier heeft in het lesgeven. Dat wordt naar zijn zeggen zeker ook bepaald en in stand gehouden door het gedrag en de reacties van de deelnemers. Hij zegt hierover: 'Zien dat je iets bij ze teweegbrengt, dat ze vertrouwen in je hebben, dat ze plezier hebben, geeft mij voldoening.' Als voorbeeld noemt hij de bedankbrief, die hij nog steeds jaarlijks krijgt van een van zijn eerste en trouwste sporters.

Toekomst
Denkt Iwan nooit aan stoppen? 'Zo lang de gezondheid het toelaat en het plezier er is, blijf ik doorgaan.' Wel ga ik iets regelmatiger naar Suriname, maar nooit voor een lange periode. Als compensatie train ik in de zomermaanden door. En ik heb, als ik er niet ben, natuurlijk uitstekende vervangers in de personen van Mieke en Ed (Peereboom).' Ook zijn oudste dochter, Mandy, die hem een enkele keer al eens heeft vervangen, zal misschien in de toekomst een grotere rol kunnen gaan spelen. Als vervangster deed zij het fantastisch. Op dit moment heeft zij het echter druk met haar studie. Maar wie weet!

 

Practische informatie
Als u interesse heeft om een keer te kijken of mee te doen, dan bent u van harte welkom
Dag woensdag
Locatie gymnastiekzaal basisscholen Geerdinkhof
Tijd: 19:30 - 20:30