De zomermaanden associeer je onder meer met de geur van gemaaid gras. Het is dan ook wel erg toepasselijk om in het juninummer dit keer een bijzondere en originele club aan bod te laten komen: de Geerdinkhof GrasmaaiClub. Een club met een jaarvergadering, een agenda, notulen en ook een logo. De naam spreekt al voor zich, maar het blijft niet bij het maaien van gras alleen.

actief grasmaaiclub-1

In hun huis met uitzicht op de Bijlmerweide spreek ik hierover met Nicolette Schulman en Ron Den Oude, in 2006 de grondleggers van de Geerdinkhof GrasmaaiClub. Na acht jaar zijn hun enthousiasme en betrokkenheid onverminderd groot. Voor de start van het gesprek nemen Nicolette en Ron mij mee naar het talud achter hun huis. Een drassige, vrij steile naar het water aflopende grashelling. Met dit talud begon het allemaal.

actief grasmaaiclub-2

De aanleiding
Ron: 'Voor 2006 was het talud een wat verwaarloosd stukje grond met een schelpenpaadje vlak achter de huizen. Het schelpenpaadje was al in de plaats gekomen van de oorspronkelijke straat. Al snel na de bouw van de huizen bleek deze straat een behoorlijke inbreuk op de privacy van de bewoners te zijn. En dat leidde uiteindelijk dan ook tot het opbreken ervan en tot de aanleg van het schelpenpad door het gras.
De gemeente was in principe verantwoordelijk voor het onderhoud van het talud. De zware grasmaaiers van de gemeente konden de helling echter niet goed aan en dreigden zelfs door hun gewicht in het water terecht te komen, met als gevolg dat er na één keer maaien niets meer aan gedaan werd. Het talud raakte steeds meer verloederd.'

Mollenman
Met de aankoop van een Viking-motorgrasmaaier besloten Ron en Nicolette samen met hun buren het gras van het talud achter hun huis regelmatig te maaien en tegelijk ook de beplanting langs de waterkant te onderhouden. Het schelpenpad verdween. Ron: 'In de loop der jaren namen steeds meer buren deel aan dit project. Nu doen bewoners van zeven huizen mee. De kosten voor aanschaf en onderhoud worden gezamenlijk gedeeld. Jaarlijks is dat maar een klein bedrag.
Voor sommige problemen zoals overlast van mollen schakelen we de gemeente in, in de persoon van de "mollenman". Ook is de gemeente verantwoordelijk voor het opknappen van de wal die wegloopt in de sloot. Iets wat op dit moment nodig is. Maar ja, dat kost geld, dat is helaas nog niet gebeurd.'

De organisatie

actief grasmaaiclub-3

Nicolette: 'De bewoners van de zeven huizen beleggen één keer per jaar, altijd in december, een vergadering. Bij toerbeurt bij een van de leden thuis. Vooraf is een agenda vastgesteld en er worden notulen gemaakt. Vaste agendapunten zijn de gemaakte onkosten in verband met de jaarlijkse onderhoudsbeurt en het maairooster. Iedere bewoner neemt één maand per seizoen het maaien voor zijn of haar rekening. Het seizoen loopt van april tot en met oktober. In die eerste en laatste maand is één keer per maand maaien voldoende, in de overige maanden is twee keer nodig. De grasmaaier verhuist mee met de beurt. Mensen die nog niet zo goed met de grasmaaier overweg kunnen, krijgen eerst les van Ron. Echt moeilijk is het niet en het lukt uiteindelijk iedereen. Ron functioneert ook als de technische dienst. Hij zorgt voor het onderhoud.
De vergadering wordt altijd afgesloten met een koud buffet, georganiseerd door degene bij wie de vergadering plaatsvindt. En in de zomer is er ook altijd een buurtbarbecue. Die beperkt zich dan niet tot de bewoners van de zeven huizen. Ook andere buren worden daarbij uitgenodigd.

Andere initiatieven
Behalve de vaste agendapunten komen er tijdens de vergadering ook heel andere zaken aan de orde. Ron vertelt dat het talud weliswaar de start van de club was, maar dat deze min of meer tegelijkertijd ook voortkwam uit een plan om gezamenlijk nieuwe dakbedekking te realiseren. 'Zo komt van het een het ander en ontstaan er steeds nieuwe gezamenlijke initiatieven, zoals het isoleren van de vloer en, niet onbelangrijk, de aanschaf van zonnepanelen in 2011 en 2012.'
Nicolette vult aan: 'Een belangrijk onderdeel van de vergadering is altijd het jaaroverzicht van het gas- en elektriciteitsverbruik van de verschillende huizen. We geven dit in grafieken weer. Er bleken onderling grote verschillen te zijn en het is dan interessant om na te gaan waar dit mee te maken heeft en hoe je dit verbruik in gunstige zin kunt beïnvloeden. Het heeft in ieder geval geleid tot het bewuster omgaan met energie. De aanschaf van de zonnepanelen heeft tot gevolg gehad dat de kosten voor iedereen aanmerkelijk zijn gedaald. Het is nu leuk om ons elk jaar weer de vraag te stellen hoe de zonnepanelen het doen en wat de opbrengst is.'
Wat Nicolette en Ron als belangrijk ervaren is het feit dat je je buren op deze manier goed leert kennen. Nicolette: 'Je helpt elkaar met klussen en bij vakantie let je op elkaars huizen. Kortom, het is een echte vriendenclub geworden, waarbij wij elkaars privacy respecteren, maar waar tegelijk ook sprake is van saamhorigheid.'

Tot slot
Het lidmaatschap van de club beperkt zich om voor de hand liggende redenen tot de bewoners van de huizen grenzend aan dit stukje talud. Ron en Nicolette hopen echter van harte dat de activiteiten die door deze club van buren ontplooid zijn, zoals bij voorbeeld de gezamenlijke aanschaf van zonnepanelen, een stimulans voor andere bewoners van Geerdinkhof kunnen zijn de handen ineen te slaan en gezamenlijk projecten van de grond te krijgen. In ieder geval is het een mooi voorbeeld van sociale cohesie, betrokkenheid op elkaar en het in eigen handen nemen van de regie.