In september en oktober organiseerde het CBK Zuidoost de expositie Mijn Kunst alweer voor de vijfde keer. Het CBK biedt op deze wijze non-professionals een open podium, waar zij in de gelegenheid worden gesteld hun werk te laten zien aan het publiek.

cultuur Mijn kunst 2013-1

Ieder die de expositie bezocht, kon gedurende twee maanden zijn of haar stem uitbrengen op een favoriet kunstwerk en dit met argumenten omkleden. Daarnaast beoordeelde ook een vakjury de ingezonden kunstwerken.
Tijdens de 'finissage' op 2 november werden de winnaars van zowel de publieksprijs als van de vakjury bekendgemaakt.Er waren dit jaar meer dan dertig inzendingen en de bewoners van Geerdinkhof hadden daar een behoorlijk aandeel in. De publieksprijs ging naar Wilgo Brewster voor zijn schilderij ´De vrouwen van het regenwoud´. Helaas was de prijswinnaar niet aanwezig op de finissage.cultuur Mijn kunst 2013-2

Vakjuryprijs
De vakjury had dit jaar om het spannend te maken drie mensen genomineerd voor de prijs: Ruud van der Duin, Hettie Fagel en Truus Tijhuis, de winnares van vorig jaar. De winnaar van de vakjuryprijs werd uiteindelijk Ruud van der Duin. Hij won de prijs voor zijn schilderij ´Gaasperplas´. Gelukkig was hij wel aanwezig om zijn prijs in ontvangst te nemen.
Net als vorig jaar gingen de prijzen dus niet naar bewoners van Geerdinkhof. Maar dat het hun niet ontbrak aan voorkeursstemmen bleek wel achteraf, toen een ieder kon inzien hoeveel mensen op hem of haar gestemd hadden. De mooie woorden, geschreven op de ingeleverde stembriefjes, hadden voor hen evenveel, zo niet meer waarde.

cultuur Mijn kunst 2013- 3

Eén bewoonster van Geerdinkhof, Merel Lansink, verdient hier wel een aparte vermelding. Niet alleen voor haar gedurfde kunstwerk, maar ook omdat zij een van de jongste inzenders was.

cultuur Mijn kunst 2013-4