Zuidoost

Geerdinkhof is geen eiland en de planvorming in stadsdeel Zuidoost dient getoetst te worden aan plannen voor de gemeente Amsterdam (structuurplan, waterplan, etc.), voor de streek (streekplannen Noord-Holland). We proberen ook die planvorming te volgen en - indien relevant - onze voorstellen voor verbetering kenbaar te maken.

World of Food, een 'foodhall' waar je voor weinig geld kunt eten en kunt kiezen uit verschillende keukens tegelijk, zal binnenkort worden geopend in de voormalige parkeergarage van Develstein aan de Daalwijkdreef, bij de Gooiseweg.
world of food-1

Ridders in de Bijlmer vertelt de ontstaansge-schiedenis van Amsterdam Zuidoost vanuit een ruimtelijk perspectief.
ridders in de bijlmer

De auteur voert de lezer langs de 17e en 18e eeuwse buitenplaatsen, militaire forten en maakt ons deelgenoot van de stedenbouwkundige discussies die bij de bouw, sloop en vernieuwing van de Bijlmer een rol hebben gespeeld. Benieuwd geworden naar Ridders in de Bijlmer? Lees dan hoofdstuk 1 als voorproefje.
Het boek is verkrijgbaar voor € 25,- (voor vrieden/donateurs slechts € 19,95) bij CBK Zuidoost, Anton de Komplein 120.

Sinds midden jaren zeventig van de vorige eeuw bestaat het grondgebied van de gemeente Amsterdam uit twee woonplaatsen: Amsterdam en Amsterdam Zuidoost. Vandaag heeft het college van B&W besloten dat met ingang van 1 mei 2014 dit nog maar een is: Amsterdam. Vanaf dat moment bestaat Amsterdam Zuidoost niet meer als officiële woonplaatsnaam. Bewoners van stadsdeel Zuidoost wonen vanaf dat moment gewoon in Amsterdam.

Lees meer...

ZO positief imago

Eind 2013 heeft Bureau Onderzoek en Statistiek (O+S) het vierde onderzoek gedaan naar het imago van Amsterdam Zuidoost. Uit de vierde meting blijkt dat de respondenten positiever zijn over Zuidoost dan in 2010 en dat de beelden (associaties) over Zuidoost veelzijdiger zijn geworden.

Lees meer...

 

zuidoost juweeltjes 1

Orchideeën, wezeltjes, watersalamanders en de roerdomp: ze zijn allemaal te vinden bij u in de buurt op Klarenbeek of de Riethoek, de natuurterreinen van Natuurvereniging de Ruige Hof.

de oogst van zuidoost

Het einde van de bestuursperiode van het stadsdeel nadert. De meeste van de 136 voornemens uit het bestuursakkoord zijn gerealiseerd. Sommige onderwerpen zullen in de periode tot de verkiezingen van 19 maart nog worden afgerond.

Het stadsdeel verspreidt wekelijks een nieuwsbrief die laat zien welke mijlpalen het stadsdeelbestuur nog oogst.

In Zuidoost kun je geboren worden, verliefd worden en trouwen. Er komt in Zuidoost nu ook een plek waar je afscheid kunt nemen van je dierbaren. Stadsdeel Zuidoost faciliteert de komst van een rouwcentrum door de locatie aan te wijzen, een marktpartij te selecteren, grond beschikbaar te stellen en ruimtelijke kaders te formuleren voor de nieuwbouw.

Op dinsdag 14 januari 2014 van 16.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur organiseren stadsdeel Zuidoost en Yarden Uitvaartorganisatie een informatiebijeenkomst over het rouwcentrum dat aan de Hoogoorddreef wordt gerealiseerd. De informatiebijeenkomst vindt plaats in NoLimit, Geldershoofd 80.

Hét voorbeeld van de 'geplande stad' in Nederland is de Amsterdamse Bijlmermeer. In de jaren zestig wordt de hoogbouwwijk aangekondigd als de 'stad van morgen voor de mens-van-nu'. 45 jaar na de bouw is nog maar weinig terug te zien van het oorspronkelijke concept. Frank Wassenberg, jarenlang onderzoeker in het grootste vernieuwingsgebied van Nederland, promoveerde dit jaar op de 'ideeën, opkomst, verval en vernieuwing' van grootschalige flatwijken. In zijn Engelstalige dissertatie geeft hij een overzicht van de Bijlmer als de meest moderne, idealistische, spraakmakende en omstreden woonwijk van Nederland.

Lees meer...

Tijdens de Provada op woensdag 5 juni zal de Gouden Piet Kranenbergring worden uitgereikt aan de Stichting Bijlmermuseum. Peter Dautzenberg zal, als voorzitter van de stichting, de ring in ontvangst nemen. Hij krijgt de ring uit handen van de winnares van vorig jaar: Anneke Treffers. Anneke Treffers over haar keuze voor het team van het Bijlmermuseum: "Het is een actieve club vrijwilligers, die met hart en ziel voor de zaak staat".Bijlmer museum

Het Bijlmer Museum is een initiatief van een aantal ‘Bijlmer believers’ die ondersteund worden door een breed comité van aanbeveling.

De grootscheep se vernieuwingsoperatie in de Bijlmermeer heeft de aantrek kingskracht van het gebied niet vergroot. Van de bewoners in de nieuwbouw zegt twaalf procent zeker te willen verhuizen. In de oudbouw is dat dertig procent.

Inmiddels meer dan tien jaar geleden was de Amsterdamse Bijlmermeer het strijdtoneel van een conflict dat de buurt maandenlang in haar greep hield. Er gingen geruchten dat er een 'zwarte revolutie' op handen was. Een mythe, zo blijkt achteraf. Maar deze ontwikkelingen hebben wel bijgedragen aan de vorming van het huidige politieke spectrum in de Bijlmermeer.