Het Bijlmer Museum is een initiatief van een aantal ‘Bijlmer believers’ die ondersteund worden door een breed comité van aanbeveling.

Het Bijlmer Museum krijgt een mooie plek: in de collectieve ruimten van Grubbehoeve, midden in het fysieke Bijlmer Museum, het gebied rond de hoge metrobaan tussen Ganzenhoef en Kraaiennest.

Het Bijlmer Museum wordt niet alleen een bewaarplek van feiten, gegevens en nostalgie. Het wil aan de hand van de Bijlmer geschiedenis een verhaal vertellen over architectuur, stedenbouw en volkshuisvesting, een verhaal dat nu en in de toekomst de moeite waard moet zijn.

Zo werkt het momenteel samen met architectuurhistorici uit Rotterdam aan een (inter)nationale tentoonstelling over het gesloopte Nieuwe Bouwen en alle daarmee gepaard gaande verspeelde kansen voor een nieuwe samenleving. Dit betreft de Bijlmer maar ook Le Mirail in Toulouse en andere stadsde-len in Europa en daarbuiten.

Om het Bijlmer Museum financieel mogelijk te maken is een aantal instanties benaderd voor subsidie, maar ook particuliere donateurs zijn van harte welkom. Uw steun, eenmalig of voor een langere periode, kan een wereld van verschil maken. Immers, ook u heeft belang bij een samenleving vol mooie initiatieven.

Het bankrekeningnummer van de stichting is:
Triodosbank
78.49.22.845
t.n.v. Stichting Bijlmer Museum, Amsterdam.

Voor meer informatie:
Stichting Bijlmer Museum
Grubbehoeve 903
1103GZ Amsterdam
06 41612131 / 020 6994203