MER

Inmiddels is in discussie het zogenaamde Finale Plan van Aanpak waarin de herinrichting van de overige gebieden wordt geregeld. Een niet onbelangrijk onderdeel daarin is het vraagstuk van de waterberging. Het stadsdeel heeft - eindelijk - opdracht gegeven tot het laten uitvoeren van een m.e.r. Dat betekent dat er achtereenvolgens een Startnotitie, een Richtlijnennota en het MER-rapport zelf worden opgesteld en dat er uiteindelijk een toets door de Commissie MER gedaan moeten worden. In elk van deze stadia bestaat er de mogelijkheid voor inspraak. Wij willen dat er deugdelijk onderzoek gedaan wordt naar de gevolgen van de verharding en verstedelijking voor onze woonomgeving; zowel voor wat betreft de aantasting van onze woonomgeving als de gevolgen voor water, stof, geluid etc. In die zin hebben we getracht onze bezorgdheid over te brengen.

zienswijze

inspraaktekst

reactie 3G

Deze categorie bevat geen artikelen. Indien subcategorieƫn getoond worden op deze pagina kunnen deze artikelen bevatten.