Parkeernota

De Parkeernota Zuidoost is voor inspraak vrijgegeven, zoals dat zo mooi heet. Er is een bijeenkomst geweest, die u misschien bijgewoond heeft, en er bestond de mogelijkheid om schriftelijk te reageren. Ook al wordt onze wijk in deze parkeernota niet genoemd, toch heeft het bestuur gemeend een aantal kanttekeningen bij deze parkeernota te maken. De ontwikkelingen in de ons omringende gebieden raken ons ten slotte ook.
We hebben een paar uitgangspunten ter discussie gesteld:

  • de nieuwe parkeernorm is 1,0 auto per woning. We zijn van mening dat deze norm dan bv ook moet gelden voor de Garstkamp die destijds is gebouwd met een parkeernorm van 0,3 auto per woning.
  • Er wordt in de nota uitgegaan van dubbel gebruik van parkeerplaatsen. Overdag parkeren bezoekers en 's avonds parkeren bewoners. Dit dubbel gebruik zou betekenen dat er minder parkeerplaatsen nodig zijn. Wij hebben aangevoerd dat veel bewoners de auto laten staan en met het openbaar vervoer naar het werk gaan; daartoe niet in de eerste plaats opgeroepen door de overheid. Dit betekent dat bij de voorgestelde bebouwing meer parkeerplaatsen nodig zijn dan nu begroot.
  • En als laatste hebben onze kanttekeningen geplaatst bij het uitgangspunt dat 5 minuten lopen acceptabel is om een parkeerplaats te vinden. In onze situatie betekent dat, dat de parkeergarage onder het CEC-gebouw een goed alternatief zou zijn.

tekst van de nota

bijlagen bij de nota

 

Deze categorie bevat geen artikelen. Indien subcategorieƫn getoond worden op deze pagina kunnen deze artikelen bevatten.