Welstandsnota

De nieuwe woningwet die op 1 januari 2003 van kracht is geworden, eist dat de gemeenten een duidelijk welstandsbeleid ontwikkelen. Instrument hiervoor is de welstandsnota. In de welstandsnota worden de criteria en uitgangspunten voor de welstandsadvisering en welstandstoets vastgelegd.
In de nota staat per wijk beschreven waaraan bouwwerken in architectonische en esthetische zin moeten voldoen. Iedereen die bouw- verbouwplannen heeft in Zuidoost krijgt hiermee te maken. Want welstand gaat over heel concrete zaken zoals de kleur voor het schilderwerk van een nieuwe dakkapel of de steensoort van een nieuw bouwwerk.
Op dit moment is de eerste conceptversie van de Welstandsnota klaar en gereed voor inspraak. Omdat de welstandscriteria veel invloed kunnen hebben op het aanzien van de woonomgeving worden de bewoners van Zuidoost van harte uitgenodigd hun mening te geven over de conceptnota".

Zo luidde de aankondiging bij de Welstandsnota Zuidoost. Er is door het stadsdeel een informatieavond georganiseerd (opkomst 2 bewoners van de 3G), een architectuurdebat (opkomst 2 bewoners van de 3G) en een inspraakavond (opkomst 2 bewoners van de 3G). En er was een inspraaktermijn. In overleg met een aantal bewoners uit Geerdinkhof in de verschillende bouwplannen is de Welstandsnota doorgenomen en is onze zienswijze ingediend bij de welstandscommissie.

Het voor de 3G's relevante deel van de nota vindt u hier. Voor vragen over de Welstandsnota kunt u contact opnemen met Susanne van Kooy, Bureau Projecten REO, tel 020-5670686.

Deze categorie bevat geen artikelen. Indien subcategorie├źn getoond worden op deze pagina kunnen deze artikelen bevatten.