Ik schrijf dit bericht vanuit mijn cabin in Texas. Een spannend onderwerp als je een blokhut hebt van 56 m2 op een stukje land van 16.000 m2. Maar hierdoor werd ik wel aan het denken gezet nu de overheid (provincie Noord-Holland) een stukje van de Bijlmerweide verkocht heeft aan een investeerder. We hebben deze exercitie nl. al een keer eerder gehad. Aan onze Bijlmerdreef werden plotseling bouwkavels aangeboden op de ruimte die beschikbaar kwam na de dreefverlaging. Op zich een manier om de dreefverlaging te bekostigen. Wel voorbijgaand aan de impact die dat had op de huizen in Geerdinkhof met de lage huisnummers. Ambtenaren van de gemeente Amsterdam zijn goed in het vinden van dit soort stukjes land om (op termijn) hier bebouwing te kunnen laten ontwikkelen. En investeerders zijn goed in het bijhouden wanneer er een bestemmingsplan aan een revisie toe is. Zeker als ook nog blijkt dat de Bijlmerweide-noord onderdeel geworden is van de strategische ruimte, wat inhoud dat er gebouwd mag worden. Als investeerder moet je dat toch wel vrolijk stemmen.

Anders is het voor de bewoners van Geerdinkhof die op termijn een stukje groen zien veranderen in bebouwing. Weer een stukje aan de rand van ons woongebied dat wordt omgezet van groen naar erfpacht opbrengende verstedelijking. En blijft het bij de Bijlmerweide-Noord? De vraag is of wij als GG ons hier tegen moeten verzetten.

Zelf heb ik de volgende vragen:

  1. Waarom is de grond niet via een openbare aanbesteding aan de omringende belanghebbenden aangeboden?
  2. Waarom is de grond aan de investeerder verkocht voor Euro 27 per m2 ?
  3. Hoe kan het dat er wordt voorgesorteerd op een bestemmingsplanwijziging waardoor er huizen kunnen worden gebouwd in het duurdere segment i.p.v. huisvesting voor jongeren?

Moeten we ons sterk maken om deze ontwikkeling in een natuurgebied tegen te gaan? Ik ben van mening dat we dat moeten doen en vragen of de inspraakregels voor de gebiedsontwikkeling goed zijn opgevolgd. Op dit gebied zijn de rechten van de burgers onlangs verruimd.

En bouwen op mijn stukje grond? Ik heb nog wel wat ruimte over.

André vanuit de USA