Omgeving

Geerdinkhof is gesitueerd tussen de flat Grubbehoeve en de wijk Nieuw-Grunder in het zuiden en de flatcomplexen Gouden Leeuw en Groenhoven in het westen. Aan de noord- en oostkant vormt recreatiegebied De Bijlmerweide de groene buffer met het nog bestaande stuk van de voormalige Schipholweg en de Provinciale weg naar Weesp. Via een fiets- en voetgangersbrug over Provinciale weg en Gaasp is er een rechtstreekse toegang tot het Diemer- en Telegraafbos.

denk mee over woonomgeving

Het bestuur houdt zo goed mogelijk de publicaties bij van diverse instanties, waaronder de gemeente Amsterdam, de bestuurscommissie, Rijkswaterstaat, Waternet en de provincie. Dat resulteert in vele besluiten en kennisgevingen. Hieronder vermelden we een aantal daarvan; met de expliciete vraag: denk mee, het gaat ook om uw woonomgeving.