Geerdinkhof is opgezet als een laagbouw koopwoningenproject gesitueerd aan de rand van de Bijlmermeer. Er staan verschillende types woningen met elk een eigen bouwplan. De wijk is in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw gefaseerd opgeleverd.
Op deze site willen wij informatie geven over de activiteiten van de vereniging van huiseigenaren Groot Geerdinkhof. Enerzijds treft u vaste gegevens aan en anderzijds willen wij zoveel mogelijk de actualiteit weergeven.