Categorie Nieuws

Vereniging van huiseigenaren

Afvalinzamelingslocaties

Maandagavond 18 september 2023 is er een inloop bij No-Limit om de voorgestelde afvalinzamelingslocaties in Geerdinkhof te bekijken en de aanwezige ambtenaren te informeren over voors en tegens van de voorgestelde locaties. Hierbij vindt u:– de bewonerstekeningen die met de… Verder lezen →

Rapport Bureau Goudappel over rotonde Ganzenhoef

Zie hier het document (uit juni 2022) waarnaar wordt verwezen vanuit het Infobulletin van juli 2023. De eerste ronde in de oplossing van de fileproblematiek die de gemeente wil gaan uitvoeren is ontleend aan de aanbevelingen uit dit rapport.

Nota van beantwoording betaald parkeren

In mei publiceerden B en W hun reactie op de inspraakronde over betaald parkeren. De nota is hier te downloaden.

Verslag bewonersbijeenkomst 5 april

Op 5 april 2023 organiseerde de commissie Energietransitie weer een bewonersbijeenkomst over de stand van zaken. Voor het verslag van deze bijeenkomst: KLIK OP DE KOP VAN DIT ARTIKEL! Klik HIER voor het verslag

Referendum Hoofdgroenstructuur Amsterdam

Het beleidskader voor de Hoofdgroenstructuur Amsterdam (HGS) moet opnieuw vastgesteld worden. Daarbij is de vraag aan de orde gesteld of de HGS wel voldoende beschermd wordt, voldoende gebieden omvat en er voldoende waarborgen zijn tegen bebouwing. Het voorgenomen beleidskader voor… Verder lezen →

Advies betaald parkeren stadsdeelcommissie Zuidoost

Op dinsdag 21 februari heeft de stadsdeelcommissie het opgestelde advies m.b.t. betaald parkeren in Zuidoost aangenomen met 8 stemmen voor en 2 stemmen tegen. Dit advies (zie hieronder) gaat nu naar het college van B&W

Kwaliteitsimpuls in Geerdinkhof

Op deze site en deze site kunt u verder lezen.

Zienswijze betaald parkeren vanuit Bewonersvereniging Groot Geerdinkhof

Klik hier voor de zienswijze namens de VVH Groot Geerdinkhof ingediend door IJzer Advocaten te Nijmegen.

Nieuwe poster tegen betaald parkeren!

Vanaf maandag 16 januari is de volgende poster te zien aan de entree van Geerdinkhof:

Uitslag gemeentelijke enquête over scenario’s Kwaliteitsimpuls

Tijdens de bewonersbijeenkomst van 23 november 2022 werd de uitslag gepresenteerd van de enquête die in de zomer onder de bewoners werd gehouden. Op basis daarvan formuleerde de gemeente enkele scenario’s voor de aanpak van de openbare ruimte, met name… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Geerdinkhof — Ondersteund door WordPress

Thema door Anders NorenOmhoog ↑