Categorie Nieuws

Vereniging van huiseigenaren

Heeft (juridisch) verzet tegen betaald parkeren zin? (juli 2024)

Een van de bewoners legde deze vraag (en nog een andere) voor aan het bestuur. Zie hieronder het antwoord. Is het niet mogelijk een rechtszaak tegen de gemeente aan te spannen om betaald parkeren in onze wijk te voorkomen, mede… Verder lezen →

Werken aan de natuurvriendelijke oevers in de Bijlmerweide

Bericht van 3 juli van gemeente, als antwoord op vragen van de Adviescommissie Bijlmerweide over de aangekondigde werkzaamheden. Naar aanleiding van onze kennismaking en kennisgeving over het herstelproject van de natuurvriendelijke oevers in de Bijlmerweide waren er vanuit jullie kant… Verder lezen →

Preadvies ontwerp Programma Windenergie Amsterdam (PWA)

Het Preadvies ontwerp PWA is de reactie van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost op de vraag van het college om te adviseren over het ontwerp-Programma Windenergie Amsterdam 20230. U vindt het preadvies hier.

Informatie gemeente over invoering betaald parkeren – juli 2024

In april 2024 verspreidde de gemeente het bijgaande bericht (download) over de wijze waarop betaald parkeren in Zuidoost zal worden ingevoerd: hoe vergunningen kunnen worden aangevraagd en op welke voorwaarden. De bewonersbrief waarvan sprake is in dit bericht zal volgens… Verder lezen →

Referendum Hoofdgroenstructuur: 6 juni 2024

KLIK OP DE KOP VAN DIT ARTIKEL OM VERDER TE LEZEN → Zie de toelichting door Burgemeester en wethouders. → Zie de website van de initiatiefnemers van het referendum → Lees Parool-artikel ‘Natuur delft altijd het onderspit’ (over de indieners… Verder lezen →

4e bewonersoverleg Energietransitie 10 april 2024 – VERSLAG

KLIK OP DE KOP VAN DIT ARTIKEL Op 10 april 2024 organiseerde de commissie Energietransitie Geerdinkhof de vierde bewonersbijeenkomst over de energietransitie. In het verslag dat van de bijeenkomst werd gemaakt treft u meteen ook de nagekomen informatie aan, met… Verder lezen →

Nieuwe milieueisen voor een parkeervergunning

Amsterdam wil de luchtkwaliteit verbeteren. Personenauto’s zorgen voor de meeste vervuiling door uitstoot van CO2 en stikstof. Daarom willen we de regels voor nieuwe parkeervergunningen van vervuilende personenauto’s strenger maken. Tot en met 10 juni 2024 kunt u de plannen… Verder lezen →

Afvalinzamelingslocaties

Maandagavond 18 september 2023 is er een inloop bij No-Limit om de voorgestelde afvalinzamelingslocaties in Geerdinkhof te bekijken en de aanwezige ambtenaren te informeren over voors en tegens van de voorgestelde locaties. Hierbij vindt u:– de bewonerstekeningen die met de… Verder lezen →

Rapport Bureau Goudappel over rotonde Ganzenhoef

Zie hier het document (uit juni 2022) waarnaar wordt verwezen vanuit het Infobulletin van juli 2023. De eerste ronde in de oplossing van de fileproblematiek die de gemeente wil gaan uitvoeren is ontleend aan de aanbevelingen uit dit rapport.

Nota van beantwoording betaald parkeren

In mei publiceerden B en W hun reactie op de inspraakronde over betaald parkeren. De nota is hier te downloaden.

« Oudere berichten

© 2024 Geerdinkhof — Ondersteund door WordPress

Thema door Anders NorenOmhoog ↑