UITNODIGING

Woensdag 17 november –  in school Wereldwijs

19.30 – 20.45  Inloopavond woningisolatie Geerdinkhof

21.00 – 22.15  Algemene ledenvergadering 

22.15 – 23.00  Afsluiting met een drankje

Op woensdag 17 november organiseert vereniging Groot Geerdinkhof, met in achtneming van de geldende Coronamaatregelen, een avondbijeenkomst met twee onderdelen. 

Deel 1

In het eerste deel van de avond kunt u zich als geïnteresseerde in (verdere) woningisolatie oriënteren. U kunt dan namelijk rechtstreeks in contact komen met de diverse bedrijven die dit jaar al isolatiewerk aan muren, vloeren en daken in Geerdinkhof hebben uitgevoerd. Vertegenwoordigers van deze bedrijven zijn aanwezig en kunnen u aan de hand van de inmiddels al opgedane ervaringen goed voorlichten over de isolatiemogelijkheden van uw woning. Een uitstekende gelegenheid om die stap nu te gaan zetten!

Deel 2

De tweede helft van de avond is bestemd voor een échte algemene ledenvergadering, zoals we die al twee jaar niet meer gehad hebben als gevolg van de coronamaatregelen. Tijdens deze vergadering zal het uitsluitend om inhoudelijke zaken gaan. De officiële vergaderonderdelen zoals financieel en sociaal jaarverslag en verkiezing van bestuursleden zijn immers eerder dit jaar al schriftelijk en ook via een zoombijeenkomst afgehandeld. Alle tijd dus nu voor zaken die spelen in onze wijk.

Wees van harte welkom voor een of voor beide onderdelen van deze bijeenkomst!

Het bestuur van GG

Deel 1. Inloop over isolatie van 19.30 – 20.45 uur

Welke bedrijven zijn op 17 november aanwezig in school Wereldwijs?

De bedrijven die aanwezig zullen zijn, hebben we reeds eerder geadviseerd via de menukaart Woningisolatie Geerdinkhof (december 2020) of ze zijn later in beeld gekomen. Elk van deze bedrijven heeft dit lopende jaar isolatiewerk verricht in Geerdinkhof.

1 Maison Maison (Heemstede) 

Maison Maison is een gecertificeerde dealer voor het Tonzon-vloerisolatiesysteem. 

2 Rouwenhorst isolatie (Apeldoorn)

Voor spouwmuur- en vloerisolatie. Speciaal aanbevolen voor de woningen met betongrindgevelplaten (huisnrs. 171 t/m 311). 

 3 ASD Dakdekkers (Assendelft)

Voor dakisolatie (meestal gelijktijdig met vervangen van dakbedekking).  

Verder zijn aanwezig Baudouin Knaapen van de stichting !Woon en andere leden van de Commissie Energietransitie Geerdinkhof.

Deel 2, ALV van 21.00 -22.15 uur

Agenda

1 Opening door voorzitter Antoine Heideveld

2 Medebeheer van openbaar groen door bewoners in Geerdinkhof

Er is een nieuw contract beschikbaar om afspraken met de gemeente over medebeheer (vroeger: zelfbeheer) vast te leggen.

3 Het gebruik van de AED in Geerdinkhof  

Veel bewoners reageerden op een oproep om een cursus voor het juiste gebruik van de AED (Automatisch Externe Defibrilator). Hoe gaat dat in zijn werk?

4 Onderhoud van de openbare ruimte in Geerdinkhof

Dit jaar werd in een deel van de wijk zogenoemd ‘klein onderhoud’ aan straten en stoepen uitgevoerd. Wat staat er voor het vervolg op het programma van de gemeente?

5 Beschoeiing oever Geerdinkhof-oostzijde 

Stand van zaken in de afspraken met de gemeente en de uitvoerder.

6 Voortgang commissie Energietransitie Geerdinkhof

Na de focus op de woningisolatie, die nog steeds gaande is, wordt het tijd om de blik op de toekomst te richten: welke initiatieven gaan we als Geerdinkhof ontplooien?  

7 Het archief van onze vereniging 

De digitalisering van een deel van het archief is gaande. Hoe zal het archief er straks uitzien?

8 Bijlmerweide-Noord: terrein van de Vrijbuiters

Dit volkstuinenterrein is in particuliere handen gekomen. Hoe staan de zaken?

9 Onderhoud van de bloembakken in de entree van de Geerdinkhof

Al drie jaar wordt onze entree opgefleurd met bloembakken, geheel verzorgd door bewoners. Helpt u mee in 2022?    

10 Nieuwe activiteiten 2022; wie doet mee?

11 Rondvraag

Ter afsluiting staat een drankje voor u klaar!