Herziening bestemmingsplan 2013

Het bestemmingsplan Geerdinkhof is herzien op het onderdeel ‘dakterrassen’. Bij de laatste wijziging zijn dakterrassen op alle bungalows verboden. Na een procedure bij de Raad van State vanuit Geerdinkhof heeft het stadsdeel het bestemmingsplan op dit punt aangepast. Dakopbouwen waren al verboden.

Daarnaast is de herziening van het bestemmingsplan Geerdinkhof net voor de zomer vastgesteld door de stadsdeelraad. Zoals we gewend zijn, onaangepast aan de inspraak. Via een beroep op de WOB hebben we alle stukken opgevraagd – en de meeste inmiddels ontvangen – omdat deze herziening vastgesteld is achter gesloten deuren. Alle stukken waren in eerste instantie ‘kabinet’.

Deze herziening had betrekking op dakopbouwen, dakterrassen en tuinuitbreidingen. Daarbij is vaak de privacy in het geding. Hetzelfde bureau dat de contra-expertise doet voor de planschade bij de vrije kavels – waar ook de privacy en bezonning van de lage nummers van Geerdinkhof in het geding is – gaat ook onderzoek doen naar de planschade die uit de herziening van het bestemmingsplan GDH voortvloeit.
U vraagt zich misschien af of dit wel zaken zijn voor het bestuur, omdat het vaak een kleine(re) groep bewoners betreft. Het bestuur is van mening van wel. Bij al deze aanpassingen in onze directe omgeving is het bestemmingsplan Geerdinkhof in het geding. En besluiten die op deelterreinen worden genomen, kunnen ons allemaal schaden. Daarom toch actie.

Bestemmingsplan 2005

Een digitale versie van het op 31 mei 2005 vastgestelde bestemmingsplan Geerdinkhof is hier beschikbaar:

Hoewel de digitale versie van het voorontwerp bestemmingsplan gelijk is aan het exemplaar dat ter inzage ligt, is het mogelijk dat er verschillen zijn ontstaan tussen beide versies en/of dat de digitale versie niet goed leesbaar is. Voor zekerheid omtrent de regeling dient altijd het ter inzage gelegde exemplaar te worden geraadpleegd.