Bestemmingsplan 5G’s

Het bestemmingsplan 5G’s is op 10 mei 2017 vastgesteld. Daarbij is Geerdinkhof samengevoegd met Gouden Leeuw, Groenhoven, Garstkamp, en de noordoostzone Nieuw Grunder (de bocht van de ’s Gravendijkdreef en Bijlmerdreef). De scholen vallen ook onder dit bestemmingsplan. Het bestemmingsplan voor Geerdinkhof uit 2005 had als uitgangspunt conserverend te zijn. Door de toevoeging van de hoogbouw (appartementen) en de seniorenflats zijn de eerder vastgestelde bestemmingen verruimd en verbreed. Een van de gevolgen is dat de bestemming wonen niet alleen meer betrekking heeft op eengezinswoningen, ook wel grondgebonden woningen genoemd, maar ook op appartementen. Een ander, positief, gevolg is dat de Bijlmerweide nu feitelijk een eigen bestemmingsplan heeft; de 4G’s behoorden eerst tot het bestemmingsplan Bijlmerweide en Omgeving (zie op de site onder Bijlmerweide).

Een digitale versie van het bestemmingsplan 5G’s is te vinden op:

Herziening bestemmingsplan 2013

Het bestemmingsplan Geerdinkhof uit 2005 (zie hieronder) is in 2013 herzien op het onderdeel dakterrassen, dakopbouwen en tuinuitbreidingen. Daarbij is vaak de privacy in het geding. Bij deze wijziging zijn dakterrassen op alle bungalows verboden. Na een procedure bij de Raad van State vanuit Geerdinkhof heeft het stadsdeel het bestemmingsplan op dit punt aangepast. Dakopbouwen waren al verboden.

Bestemmingsplan 2005

Een digitale versie van het op 31 mei 2005 vastgestelde bestemmingsplan Geerdinkhof is hier beschikbaar:

Hoewel de digitale versie van het voorontwerp bestemmingsplan gelijk is aan het exemplaar dat ter inzage ligt, is het mogelijk dat er verschillen zijn ontstaan tussen beide versies en/of dat de digitale versie niet goed leesbaar is. Voor zekerheid omtrent de regeling dient altijd het ter inzage gelegde exemplaar te worden geraadpleegd.