De aannemers zijn vertrokken, de rust is teruggekeerd en de natuur kan nu op zoek naar een nieuw evenwicht. Er is veel gebeurd in het afgelopen anderhalf jaar: graven en nog eens graven, rondrijden met geweldige hoeveelheden modder, bruggen bouwen, zware matten met waterplanten langs de oevers leggen, banken (ver)plaatsen en nieuwe bomen en struiken aanplanten.

bijlmerweide op de schop-15


In deze aflevering van ‘Bijlmerweide op de schop’ aandacht voor een paar onderwerpen:

  • Nieuwe bewoners van de Bijlmerweide
  • Wat is er zoal aangeplant
  • De overdaad aan verkeersborden
  • Een nieuw voetpad in Bijmerweide Zuid

Nieuwe bewoners
Zoals in de vorige aflevering al gemeld, er zijn nogal wat vogels waargenomen die we tot nu toe niet of nauwelijks in de Bijlmerweide aantroffen: appelvink, kwikstaart, zilverreiger, lepelaar, steltloper, de grote Canadese gans en natuurlijk de ijsvogel. De laatste is zelfs aan het broeden geslagen, onmiskenbaar: met een noodgang vliegt één van de ouders met een gevangen visje, laag over het water naar het nest, landt op een tak, en als de kust veilig is duikt hij het hol in. Even later komt hij of zij er weer uit en laat dan een portie ingepakte uitwerpselen in het water vallen. Het kan niet anders, er zitten jongen. Een geweldig succes voor een natuurgebied in wording!
Dit zorgt meteen wel voor een dilemma: moeten we dit als Adviesgroep Bijlmerweide juist wel, of juist niet aan de grote klok hangen? IJsvogels zijn bijzonder fotogeniek en het zou niet voor het eerst zijn dat een broedproces verstoord wordt door natuurminnende fotografen die er met hun neus op willen staan. Maar verzwijgen is om allerlei redenen ook weer niet verstandig. We hebben ons ware polderbewoners getoond en hebben een tussenoplossing gevonden: we hebben het er wel over, maar we zeggen er niet bij waar ze precies broeden.
Een andere nieuwe bewoner is de lepelaar. Het is sinds het begin van de werkzaamheden wel eerder voorgekomen dat er één gezien werd, maar dan ging het om een kort verblijf: even uitrusten tijdens een langere tocht. Maar sinds half mei is er een lepelaar die domicilie gekozen heeft. De zeer ondiepe stukken water langs de oevers zijn ideaal voor zijn typische manier van voedsel verzamelen: door met zijn snavel heen en weer door het water te gaan, zeeft hij zijn lekkernijen eruit. Volgens één van de vogelaars die dagelijks in de Bijlmerweide te vinden is, gaat het om een jong exemplaar, vorig jaar geboren.

Wat is er zoal aangeplant?
Er zijn veel struiken aangeplant. Je ziet er nog niet veel van, want het zijn voorlopig nog dunne sprieten, maar als ze een keer gegroeid zijn zullen ze een keur aan bloemen en bessen gaan bieden. In het beplantingsplan is per gebied aangegevenwelke mengsels er toegepast

worden. Om een voorbeeld te geven, achter de amfibiepoel ter hoogte van Kantershof staat het ‘mengsel prik’, links en rechts geflankeerd door het ‘mengsel bes’. ‘Mengsel prik’ bestaat uit veldesdoorns en zeven soorten struiken, min of meer gelijk verdeeld: gewone hulst, sleedoorn, meidoorn, vuilboom, lijsterbes, hondsroos en vuurdoorn. Het ‘mengsel bes’ bestaat uit een aantal van deze struiken met daaraan toegevoegd: alpenbes, Gelderse roos, gewone liguster. Het mengsel schaduw, bijvoorbeeld te vinden aan weerszijden van de watergang met de kademuren, bestaat uit rode kamperfoelie, alpenbes, zwarte bes en roodbloeiende framboos. Zo is er ook nog een ‘mengsel zand’ en een ‘mengsel water’.
Dan zijn er fruitbomen aangeplant, bijvoorbeeld rondom het voetbalveld: appel, peer, kweepeer, mispel, pruim en kers. In groepjes van drie staan moerbeibomen, bijvoorbeeld links van het fietspad richting de brug naar het Diemerbos. Ze lijken op het eerste gezicht misschien wat op treurwilgen. Van de vruchten kan lekkere jam gemaakt worden, maar dan moeten ze wel vroeg geoogst worden, voordat de vogels zich er aan te goed doen. Weer een dilemma!

bijlmerweide op de schop-16

Verkeersborden
Er is al met al veel moois bijgekomen, zelfs van een brug met een hek (naar het eiland van de Vogelopvang) is een kunstwerk gemaakt met grappige vogeltjes rondom het hek. Maar, er zijn ook foeilelijke dingen bijgekomen, zoals de absurd grote verkeersborden bij de nieuwe bruggen.
De Bijlmerweide is geen verkeersareaal, de enigen

die er mogen rondrijden zijn werknemers van de gemeente of ingehuurde aannemers. Die kunnen toch vooraf geïnstrueerd worden, die hoeven toch niet bij elke brug opnieuw erop gewezen dat het maximaal toelaatbare gewicht 5 ton is? Het gaat zelfs zo ver dat er voor bruggen die je alleen kan bereiken door een brug gepasseerd te hebben, nog een keer een bord staat. Volstrekt onlogisch en overbodig!
Het stadsdeel is van alle kanten bestookt met kritiek op deze horizonvervuiling en er komt, als het goed is, een minder in het oog springende, en minder repetitieve uitvoering. Maar bij elke brug zal een bord moeten staan, aldus de projectleider. Europese regelgeving (onderdeel van het bouwbesluit en dus wetgevend) schrijft voor dat nieuwe bouwwerken (vanaf 2011) beschermd moeten worden tegen verkeerd gebruik. Bij een oudere brug is, hoe inconsequent dat ook is, een waarschuwing niet nodig.
Voetpad in Bijlmerweide Zuid
Door de verbreding van de Gaasperdammerweg komt de tunnel die nu Geerdinkhof en Kantershof met het Gaasperplaspark verbindt, te vervallen. Om bij dit park te komen, zullen we in de toekomst linksom (langs de Tulip Inn) of rechtsom (bij het metrostation) moeten. Linksom betekent voor een deel langs de provinciale weg. Om het stuk provinciale weg dat gevolgd moet worden, zo kort mogelijk te maken komt er een nieuw voetpad, van het zuidelijkste puntje van de Bijlmerweide richting de autobrug over de Gaasp. Als adviesgroep hebben we om meerdere redenen aangedrongen op het aanleggen van een onverhard pad.

bijlmerweide op de schop-17

Feest
Er worden voorbereidingen getroffen voor een feestelijke afsluiting van de werkzaamheden: ontwerpers, aannemers en bewoners worden door de gemeente uitgenodigd om gezamenlijk het glas te heffen. Datum en tijdstip zijn op dit moment nog niet bekend.